Av. Elifgül Yalçın Yapargil
Av. Elifgül Yalçın Yapargil
Yazarın Makaleleri
Belirsiz Alacak Davasının Reddinde Türk Borçlar Kanunu 158. Maddede Tanınan Ek Süreden Faydalanma Hakkı
Belirsiz Alacak Davasının Reddinde Türk Borçlar Kanunu 158. Maddede Tanınan Ek Süreden Faydalanma Hakkı Av. Elifgül Yalçın Yapargil, LL.M.             Yargıtay'ın yakın tarihli bir kararında[1]...
İşçinin Devamsızlığı Sebebiyle İşverenin İş Sözleşmesini Feshi ve Sonuçları
I İşçinin Devamsızlığı Kavramı İşçinin devamsızlığından söz edebilmek için işçinin iş gününde iş yerine hiç gitmemiş olması gerekir. Bu durumda devamsızlığın kabul edilmesi için iş günü kavramı üzerinde durmakta fayda var....
İsticvap Nedir?
Av. Elifgül Yalçın Yapargil, LL.M. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 169-175. maddeler arasında düzenlenmiş olup davadaki bir tarafın kendi aleyhine olan vakıalar hakkında dinlenilmesidir.[i]            ...
Hükümde Bilirkişi Raporuna Atıf Gerekçe Değildir.
Her mahkemenin verdiği her türlü kararın gerekçeli olmasını Anayasa'nın 141/3. maddesi öngörmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun (HMK) 27 ve 297. maddeleri de Anayasa hükmüne paralel bir şekilde hukuk yargılamalarında...
İşçinin habersiz izlenmesi sonucu elde edilen veriler iş sözleşmesinin feshinde kullanılamaz.
İşverenler tarafından işçinin kullandığı bilgisayarlar çoğu zaman bazı programlar aracılığı ile izlenmektedir. Bu yolla; çalışanın performansının ölçülmesi, çalışma saatlerinde iş dışında zaman geçirilmemesi ya da şirket bilgilerinin...
Ücretsiz İzinde Geçirilen Süre Kıdem Hesabına Dahil Edilemez.
Koronavirüs (Covid-19) salgını sonucunda işlerinde düşüş olan işverenlerin işçiyi ücretsiz izne çıkarma girişimleri, iş hukukumuzda ücretsiz izin konusunu gündeme getirmişti. İşverenin işçinin onayı olmaksızın ücretsiz izin uygulamasına...
Koronavirüs İş Kazası Olabilir Mi?
Koronavirüs İş Kazası Olabilir Mi? Bir işçinin koronavirüse yakalanması durumunda iş kazası sayılıp sayılmayacağını belirlemek açısından Yargıtay'ın daha önce H1N1 (domuz gribi) virüsü hakkında verdiği bir karar yol gösterici...
Soru ve Cevaplarla: Satıcının Sorumsuzluğu Anlaşması
Soru ve Cevaplarla: Satıcının Sorumsuzluğu Anlaşması Sorumsuzluk Anlaşması Nedir ve Ne Zaman Yapılır? Sorumsuzluk anlaşması, tarafların anlaşarak borçlunun kusurundan kaynaklanan sorumluluğunun azaltılmasını ya da kaldırılmasını ifade...
İşten Çıkarmanın Yasaklanması, Ücretsiz İzin ve Bu Süreçte İşçiye Ödeme Desteği İçeren Teklif Hakkında Bir Değerlendirme
İşten Çıkarmanın Yasaklanması, Ücretsiz İzin ve Bu Süreçte İşçiye Ödeme Desteği İçeren Teklif Hakkında Bir Değerlendirme İş hukukumuzda işçiye ücretsiz izin verilmesi işçinin onayına bağlanmıştır. Ancak teklif ile ücretsiz...
İş Hukukunda Cezai Şartlar
İş Hukukunda Cezai Şartlar İş hukuku uygulamasında cezai şart, iş sözleşmelerinde, toplu iş sözleşmelerinde ve işyeri iç yönetmeliklerinde düzenlenebilmektedir. İş Sözleşmesinde Cezai Şart İş sözleşmelerine konulan cezai şart ile...
Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Yaptığı Tasarrufların İptali Davasında İspat Faaliyeti Nasıl Gerçekleştirilir?
Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Yaptığı Tasarrufların İptali Davasında İspat Faaliyeti Nasıl Gerçekleştirilir? İcra ve İflas Kanunu'nun 280. maddesinin kenar başlığı Zarar Verme Kastından Dolayı İptal olup madde gereğince malvarlığı...