Av. Ömer ÇEBİ
Av. Ömer ÇEBİ
Yazarın Makaleleri
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME - 2021
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME - 2021 2020'de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete'de 15.01.2021 tarihinde yayımlandı. Değeri (2021 yılı için) 5 milyon...
KAPORA: BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) - CAYMA PARASI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA
Kapora, halk arasında yaygın olarak kullanılan bir ifade olsa da hukuki bir terim olmayıp Türk Hukuk Mevzuatı'nda kullanılmamıştır. Bilinen adıyla Kapora, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) 'Bağlanma Parası (Pey Akçesi)”...
Elektronik Verilerin Delil Niteliği Tartışması (Senetle İspat Kuralı Bağlamında)
Elektronik Verilerin Delil Niteliği Tartışması (Senetle İspat Kuralı Bağlamında) Teknolojinin ilerlemesi ve yaygınlaşması ile birlikte bugün insanlar iletişimlerini daha çok dijital ortamdan sağlamakta, e-posta gönderileri, whatsapp iletileri,...
BELİRSİZ ALACAK DAVASI ve KISMÎ DAVA ile KARŞILAŞTIRMASI
Belirsiz alacak davası HMK m. 119/1-(ğ) 'de düzenlenen talep sonucunun açık şekilde belirtilmesi zorunluluğunun istisnasını teşkil eder. HMK m. 107'de düzenlenen belirsiz alacak davası, talep sonucunu kesin olarak belirleyemeyen davacının,...
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 3 Değişen Şartlar Sebebiyle İşçi veya İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshi
Koronavirus (Covid-19), 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem günlük hem de iktisadi yaşamı önemli ölçüde etkilemiştir....
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 2 Değişen Şartlar Sebebiyle İşveren Tarafından İşin ve İşyerinin Uyarlanması
Koronavirus (Covid-19) hastalığı, 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem günlük hem de iktisadi yaşamı önemli ölçüde...
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazası Kapsamında Değerlendirme
Coronavirus (Covid-19) hastalığı, 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem iktisadi hem de günlük yaşamı önemli ölçüde...