Av. Erdoğan KAYA
Av. Erdoğan KAYA
Yazarın Makaleleri
ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SUÇLAMALARDA BULUNMA-HAKLI FESİH
ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SUÇLAMALARDA BULUNMA-HAKLI FESİH İş sözleşmesi ile işçi ve işveren arasında kurulan ilişkinin karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde olumsuz hareket ya da sözler,...
İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI-İŞE İADE DAVASI-GEÇERLİ FESİH
İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI-İŞE İADE DAVASI-GEÇERLİ FESİH Çalışma hayatında bazı hallerde işçi, iş yerinde çalışma düzenine bozacak nitelikte sürelerle hastalanıp rapor alabilmektedir. Bu halde işverenin, İş Kanununa[1] göre...
EVLİLİK NEDENİYLE FESİHTE TAZMİNATA HAK KAZANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Evlilik nedeniyle iş akdini feshetme ve bu kapsamda yapılan fesih doğrultusunda kıdem tazminatına hak kazanılması kadın işçilere tanınmış bir haktır. Konuya ilişkin yasal düzenlemede; 'Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:…...
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN FESHE BAĞLI OLARAK GEÇERLİLİĞİ-İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜK ALMASI GEREKMEDİĞİ-İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN FESHE BAĞLI OLARAK GEÇERLİLİĞİ-İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜK ALMASI GEREKMEDİĞİ-İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ İşverenler, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçilerin, işyerlerinde...
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ-GEÇERLİLİK KOŞULLARI
İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte işçi ve işverenin karşılıklı borçları kural olarak sona ermektedir. Ancak çalışma süresince ise işçi, işverenin müşteri çevresine, işyeri sırlarına vb. hakim olabilmektedir. İş akdinin...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA İŞVERENLE REKABET-İŞÇİNİN SADAKAT BORCU -HAKLI FESİH
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA İŞVERENLE REKABET-İŞÇİNİN SADAKAT BORCU -HAKLI FESİH Çalışma hayatında işçinin, işyerindeki çalışmaları sırasında edindiği bilgileri işvereni aleyhine kullanması ve bu nedenle işverenin zarara...
İŞE İADE DAVASI-ARABULUCUYA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU VE UYGULAMASI
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK(2)
05.12.2017 tarihinde yayımlanan ve 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği”(SSİY)nde önemli değişiklikler yapan Yönetmeliğe ilişkin önceki yazımızda[1] bir kısım değerlendirmeler yapmıştık. Bu yazımızda konuya ilişkin değerlendirmelerimize...
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bir kısım önemli değişiklikler yapan 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde...
FAZLA ÇALIŞMA(FAZLA MESAİ) ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI KALKTI-HAKLI FESİH
Fazla çalışmanın tanımı İş Kanununda[1] yapılmıştır. Buna göre; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ya da diğer bir deyişle fazla mesai olarak tanımlanmıştır[2]....
BANKA KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULAMAYACAĞI
BANKA KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULAMAYACAĞI Son dönemde yaşanan ekonomideki olumsuz gidişin de etkisi ile birçok kişinin kredi borcunun bulunduğu açıktır. Kredi borcu olan kişiler içinde emekliler de azımsanmayacak...
ÖLÜM AYLIĞI(DUL-YETİM AYLIĞI)-AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
ÖLÜM AYLIĞI(DUL-YETİM AYLIĞI)-AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR Ölüm ile birlikte ölenin maddi desteğine ihtiyaç duyan hak sahibi kişiler açısından önemli bir sosyal risk ortaya çıkmış olmaktadır. İşte bu sosyal riske...
İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENİN SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENİN SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU İşyeri devrinde, devralan ve devreden işverenin sorumluluklarına ilişkin olarak borç-alacak konusunun dâhil olduğu hukuk dalına göre çeşitli düzenlemeler söz...
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE SİGORTALI ÇALIŞMA-PRİME ESAS KAZANÇ VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE SİGORTALI ÇALIŞMA-PRİME ESAS KAZANÇ VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ Kişiler, hizmet akdine tabi çalışma, serbest çalışma, şirket ortaklığı vb. durumlara göre sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde farklı sigorta kollarına...
7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU- İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLU -ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI-İŞ GÜVENCESİ-İŞE İADE DAVASI
İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU-İŞE İADE DAVASI
GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ-MAKUL SÜRE-İŞE İADE DAVASI
İş Kanununa göre; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş akdini fesheden işverenin, '…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe… ” dayanma...
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ-İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK-MUVAZAA İDDİASI
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ-İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK-MUVAZAA İDDİASI İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yolla işçi, işine dönme ya da işe başlatılmaması...
İŞVERENİN FESİH SEBEBİYLE BAĞLI OLMASI-İŞE İADE DAVASI
İşveren, işçiye bildirdiği fesih sebebiyle bağlı olup, bunu sonradan değiştiremez[1]. Bu nedenle işverenin, fesih bildiriminde bulunurken fesih sebeplerini açıkça ortaya koyması gerekmektedir. Aksi takdirde elinde haklı ya da geçerli bir fesih...