Ahmet Ağar
Ahmet Ağar
Yazarın Makaleleri
BİR İŞTE ÇALIŞMAYANLARDAN ZORUNLU OLARAK GSS PRİMİN ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR.
Ahmet AĞAR Sosyal Güvenlik Müşaviri I- GİRİŞ : Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmak istediğine dair bir talebi bulunmayan bir kişinin, ZORUNLU olarak Genel Sağlık Sigortalısı sayılması ve iradesi dışında sigorta primi alınması,...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI VE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI VE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI I- GİRİŞ: Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış...
SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLARIN TESPİTİ VE TESCİL İŞLEMLERİ:
SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLARIN TESPİTİ VE TESCİL İŞLEMLERİ: Ahmet AĞAR Sosyal Güvenlik Müşaviri Bilindiği üzere, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 18/11/2008 tarihli ve 2008-97 sayılı Genelge gereği 2008 yılından itibaren çalışmalar...
“Yabancı İşçilerin Üç Aydan Sonra Sigortalı Olmaları Zorunlu Mu”
YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU ? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı sayılıp, kimlerin sayılmayacağı,...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE ÇOK CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE BÜYÜK CEZALAR GELİYOR.
I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri ise altı ay, bir...
BAZI İDARİ PARA CEZALARINDA, İKİ AY İÇERİSİNE İKİ DEFA İNDİRİM YAPILDI.
BAZI İDARİ PARA CEZALARINDA, İKİ AY İÇERİSİNE İKİ DEFA İNDİRİM YAPILDI. I- GİRİŞ: Bazı idari para cezalarında, iki ay içerisinde iki defa indirim yapıldı. Önce 26 Ocak 2012 tarihinde 6270 sayılı Kanunla dörtte bir oranına, daha sonra...
İDARİ PARA CEZALARINDA ÖNEMLİ İNDİRİMLER GELDİ.
I- GİRİŞ: 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'un 102. maddesinin ikinci...
GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER:
01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir. Kimler gelir testi yaptıracak, kim ne kadar prim ödeyecek, emekli yaşını bekleyenler gelir testi yaptıracak mı, Yurtdışında...
2012 YILI ASGARİ ÜCRET VE DEĞİŞEN PARAMETRELER
2012 YILI ASGARİ ÜCRET VE DEĞİŞEN PARAMETRELER 4857 Sayılı İş Kanununun 39. Maddesi hükmü gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2012 Yılı için tespit edilen Asgari Ücret 30.12.2011...
GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA GİRMİŞTİR.
Bilindiği ve hatırlanacağı gibi, Sosyal Güvenlik Reformu olarak da adlandırılan ve tamamı 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...
Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesilmesi Emekli Olup Çalışanları Cezalandırmaktır.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN KESİLMESİ EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLARI CEZALANDIRMAKTIR. I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanun'un 4/a kapsamında sigortalı...
İhaleli İşlerin Daimi İşyerinde Yapılması Halinde Beş Puanlık İndirimden Yararlanmanın Yolları
Tarih: 24.06.2011 I- GİRİŞ : Hatırlanacağı üzere, 6111 sayılı Kanun 38. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan yeni bir düzenlemeye göre, 01.03.2011 tarihinden itibaren, ihale konusu...
İŞVERENLERE TORBA KANUN İLE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLMİŞ,BİR İŞÇİ İÇİN PRİM İNDİRİM TAVANI 1.009 TL’NA KADAR ÇIKARILMIŞTIR
I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Torba Kanun olarak adlandırılan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun...
İŞE UYGUNLUK RAPORU ALMAYA GÖNDERİLEN BİR KİŞİ İŞE
I- GİRİŞ : 5510 sayılı Kanunu 59. maddesi uyarınca çıkarılan Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu idarelerinin denetim elemanları, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde...
KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİNE AİT YASAL HAKLARIN BİR BÖLÜMÜ GENELGE İLE KALDIRILMIŞTIR.
KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİNE AİT YASAL HAKLARIN BİR BÖLÜMÜ GENELGE İLE KALDIRILMIŞTIR. I- GİRİŞ : Tamamı Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı...
DOĞUM BORÇLANMASINDA SON DURUM
DOĞUM BORÇLANMASI VE HİZMET BORÇLANMA TÜRLERİ Tarih: 21.09.2010 Tamamı Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı olanların toplam dokuz çeşit Hizmet Borçlanması...