Mihriban
Mihriban
15 Eylül 2021 Çarşamba 17:37
İcra dosyaları AKP yakını avukatlara mı veriliyor?

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası gibi devlet bankalarının; Türk Telekom Anonim Şirketi, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi iletişim firmalarının icra takip dosyalarının, ayrıca Kuzey Çevre Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu gibi otoyollardan kaçak geçişlerle ilgili tahsilat takip dosyalarının AKP’li yöneticilerin ve üst düzey bürokratlar ile Bakanlarla yakın akraba ve arkadaşlık ilişkisi içinde bulunan avukatlara veya hukuk bürolarına dağıtıldığı şeklindeki iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

"HERHANGİ BİR KRİTER YOK"

Kamu alacaklarının tahsili için görevlendirilen avukatlarda herhangi bir kriter aranmadığı, altyapısı yetersiz, toplu icra takibi konusunda deneyimsiz olan, AKP’li yöneticilerin ve üst düzey bürokratlar ile bazı Bakanların yakın akraba, eş ve dostlarına dağıtıldığı iddiaları gündeme gelmişti. 

Söz konusu kurumların alışkanlıklarını bilen, toplu icra takibine göre altyapı yatırımı yapmış ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlık ve hukuk ofisleri ya tamamen sistem dışında bırakıldığını ya da bunlara çok cüzî miktarlarda dosya verdirildiğini, icra takip dosyalarının herhangi bir kriter gözetilmeksizin sınırlı sayıda avukatlık ve hukuk bürosuna dağıtılmasının binlerce çalışanı olan bu alanda uzmanlaşmış ve altyapı hazırlamış olan diğer avukatlık ofislerinin mağduriyetine yol açtığını hatırlatan Bekaroğlu, bir nevi rant aktarımı ve kazanç paylaşımı şeklinde yürüyen ve dolaylı menfaat elde etmek amacıyla kurulan bu düzende birden çok avukat adına açılan bürolara dosyaların yüklü bir şekilde dağıtılarak dikkat çekmemenin amaçlandığını ifade etti.

DOSYALAR NEDEN TORPİLLİ AVUKATLIK BÜROLARINDA?

Devlet teşkilatında yer alan tüm diğer Genel ve Özel bütçeli kuruluşlar, Bağlı, İlgili, İlişkili Kurumlar, Tasarruf Mevduatı Fonu bünyesinde bulunan el konulmuş şirketler ile Türkiye Varlık Fonu kapsamında bulunan şirketlerin bünyesinde üçüncü şahıslarla olan ilişkilerden doğan ve ödenmeyen her türlü alacağın takibinin  hangi usuller uygulanarak yapılmakta olduğunu araştırılmasını isteyen Bekaroğlu bu dosyaların avukatlık ve hukuk bürolarına dağıtımında herhangi bir ihale usulünün uygulanmakta olup olmadığını da sordu.

Bu kuruluşların hukuki ihtilaflardan doğan bu ihtiyaçlarını gidermek üzere kurdukları ve istihdam ettikleri kendi hukuk müşavirlikleri, hukuk büroları ve avukatları olmasına rağmen dosyaların torpilli avukatlık bürolarına dağıtılmasına herhangi bir anlam veremediğini belirten Bekaroğlu; Devlet teşkilatında yer alan tüm  Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, Bağlı, İlgili, İlişkili Kurumlar, Tasarruf Mevduatı Fonu bünyesinde bulunan el konulmuş şirketler ile Türkiye Varlık Fonu kapsamında bulunan şirketler tarafından son 5 yıldır avukatlara ve hukuk bürolarına dağıtılan icra ve diğer alacak takip dosyası sayısını ve bunların avukatlar ve hukuk büroları bazında dağılımını ve bunlara son 5 yıldır dağıtılan icra takip dosyası nedeniyle  kurum bütçelerinden yapılan ödemelerin ve bu davaları kazanmaları nedeniyle kendilerine yargı kararı ile bırakılan ücret vb. ödemelerin tutarını da sordu.

DEVLET DENETLEME KURULU İNCELESİN 

Söz konusu bürolarda çalışan deneyimsiz avukatların herhangi bir fiziki altyapısı ve tahsilat ekibi olmadan henüz üç beş ay önce sisteme tanımlandıklarını, binlerce insanın çalıştığı söz konusu diğer hukuk bürolarındaki çalışanların ise dosya ataması yapılmadığından işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Bekaroğlu,  konuyla ilgili şikayetlerin ve medyaya yansıyan haberlerin son zamanlarda arttığına işaret etti. Bekaroğlu, TBMM Başkanlığına verdiği Soru Önergesinde; icra dosyalarının ve otoyollardaki kaçak geçişlerle ilgili tahsilat dosyalarının objektif kriterler gözetilmeksizin partililerin yakınlarına, bazı bakanların ve üst düzey bürokratların akrabalarına, arkadaşlarına dağıtıldığına yönelik iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’nun inceleme araştırma ve soruşturma yapmak üzere harekete geçirilmesini istedi. 

Halka açık şirket konumunda bulunan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin  % 6.68 oranındaki hazineye ait hissesinin 05.02.2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketine devredildiğini ve ayrıca Türkiye Varlık Fonunun Turkcell’in % 26.2’sine sahip bulunduğunu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülmekte olduğunu hatırlatan Bekaroğlu, bu münasebetle Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’dan şu sorularına yanıt istedi: 

 • - Söz konusu haber iddia ve yorumlar doğru mudur?
 • - Yukarıda isimlerine yer verilen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası gibi devlet bankaları ile Türk Telekom Anonim Şirketi, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi iletişim firmaları ile ilgili icra takip dosyalarının, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu gibi köprü ve otoyollar ve bağlantı yollarından kaçak geçişlerle ilgili olarak ödenmeyen alacaklarla ilgili olarak icra takip işlemleri hangi usuller uygulanarak yapılmaktadır? Bu dosyaların avukatlık ve hukuk bürolarına dağıtımında herhangi bir ihale usulü uygulanmakta mıdır? 
 • - Bu tahsilat işlemlerini yapacak olan avukatlar ve hukuk bürolarının seçimi ve dosyalarının dağıtımı hangi kriterlere göre yapılmaktadır? 
 • - Yukarıda isimlerine yer verilen kurum ve kuruluşlarda son 5 yıldır, avukatlara ve hukuk bürolarına dağıtılan icra ve diğer alacak takip dosyası sayısı kaçtır? Bunların avukatlar ve hukuk büroları bazında dağılımı nedir? 
 • - Yukarıda isimlerine yer verilen kurum ve kuruluşlarda son 5 yıldır, avukatlara ve hukuk bürolarına dağıtılan icra ve diğer alacak takip dosyasından kaç adedi sonuçlandırılmıştır? 
 • - Yukarıda isimlerine yer verilen kurum ve kuruluşlarda son 5 yıldır, avukatlara ve hukuk bürolarına dağıtılan icra takip dosyası nedeniyle bunlara kurum bütçelerinden yapılan ödemelerin ve bu davaları kazanmaları nedeniyle kendilerine yargı kararı ile bırakılan ücret vb. ödemelerin tutarı nedir? 
 • - Maddi ve manevi herhangi bir menfaat temin etmeksizin kişisel ve ailevi yakınlık, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın kendilerine emanet edilen kamuya ait kurumları ve şirketleri ilgili yasa, yönetmelik vb gibi kurallarla yönetmekle mükellef olanların bazı avukatlık ve hukuk bürolarını herhangi bir kriter uygulamaksızın değişik kaygılarla önceleyerek seçmeleri biçiminde özetlenebilecek davranış kodlarında bulunmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 • - Bunlarla ilgili alınabilecek hukuki tedbirler nelerdir? 
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Türk Telekom Anonim Şirketinin halka açık şirket konumunda da bulunduğu da dikkate alındığına konunun hassasiyetini de dikkate alarak bu haber yorum ve iddialar ile ilgili olarak gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak ve olayların doğrulanması halinde bu iddialarda adı geçen her düzeydeki bürokrat hakkında soruşturma yapması için Devlet Denetleme Kurumunu görevlendirmeyi düşünüyor musunuz? 
 • - Bu iddiaların doğrulanması halinde olaylarda adı geçen her düzeydeki bürokrat ve yöneticinin ve işbirlikçi konumunda bulunanların görevden alınması ve yargılanması söz konusu olabilecek midir? 
 • - Bu iddiaların doğrulanması halinde ayrıca sektörde birbiri aleyhine haksız mal ediniminde bulunan ve zenginleşmeye neden olan avukatlar ve hukuk büroları hakkında tarafınızca faaliyetten men cezasını uygulanmasını sağlayacak girişimlerde bulunulacak mıdır?  
 • - Devlet teşkilatında yer alan tüm diğer Genel ve Özel bütçeli kuruluşlar, Bağlı, İlgili, İlişkili Kurumlar, Tasarruf Mevduatı Fonu bünyesinde bulunan el konulmuş şirketler ile Türkiye Varlık Fonu kapsamında bulunan şirketlerin bünyesinde üçüncü şahıslarla olan ilişkilerden doğan ve ödenmeyen her türlü alacağın takibi hangi usuller uygulanarak yapılmaktadır? Bu dosyaların avukatlık ve hukuk bürolarına dağıtımında herhangi bir ihale usulü uygulanmakta mıdır? 
 • - Bu kuruluşların hukuki ihtilaflardan doğan bu ihtiyaçlarını gidermek üzere kurdukları ve istihdam ettikleri kendi hukuk müşavirlikleri, hukuk büroları ve avukatları yok mudur? 
 • - Devlet teşkilatında yer alan tüm diğer Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, Bağlı, İlgili, İlişkili Kurumlar, Tasarruf Mevduatı Fonu bünyesinde bulunan el konulmuş şirketler ile Türkiye Varlık Fonu kapsamında bulunan şirketlerin ihtiyaç duydukları hukuki müşavirlik hizmetlerinin dışarıdan satın alınması hangi usuller uygulanarak yapılmaktadır? Avukatlık ve hukuk bürolarına seçiminde herhangi bir ihale usulü uygulanmakta mıdır? Bu hizmeti sağlayacak olan avukatlar ve hukuk bürolarının seçimi ve dosyalarının dağıtımı hangi kriterlere göre yapılmaktadır?  
 • - Devlet teşkilatında yer alan tüm diğer Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, Bağlı, İlgili, İlişkili Kurumlar, Tasarruf Mevduatı Fonu bünyesinde bulunan el konulmuş şirketler ile Türkiye Varlık Fonu kapsamında bulunan şirketler tarafından son 5 yıldır avukatlara ve hukuk bürolarına dağıtılan icra ve diğer alacak takip dosyası sayısı kaçtır? Bunların avukatlar ve hukuk büroları bazında dağılımı nedir? 
 • - Devlet teşkilatında yer alan tüm diğer Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, Bağlı, İlgili, İlişkili Kurumlar, Tasarruf Mevduatı Fonu bünyesinde bulunan el konulmuş şirketler ile Türkiye Varlık Fonu kapsamında bulunan şirketler tarafından son 5 yıldır, avukatlara ve hukuk bürolarına dağıtılan icra takip dosyası nedeniyle bunlara kurum bütçelerinden yapılan ödemelerin ve bu davaları kazanmaları nedeniyle kendilerine yargı kararı ile bırakılan ücret vb. ödemelerin tutarı nedir? 
 • - Bu konularda objektif davranılması, maddi ve manevi herhangi bir menfaat temin etmeksizin, kişisel ve ailevi yakınlık, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın bu hizmetlerin satın alımının sağlanması konusunda gerektiğinde yeni bir sistem önerisinde bulunmayı amaçlayan bir çalışma yapması için her türlü veriye ulaşma konumunda yetkili bulunan Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmeyi düşünüyor musunuz? 
 • https://www.cumhuriyet.com.tr/
Son Güncelleme: 15.09.2021 17:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.