Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
22 Haziran 2017 Perşembe 14:22
Elinde 3 alameti vardı! Efendimizi nasıl buldu?

Muhsin BAY: Değerli Haber7 okuyucuları Peygamber’in izinde Asr-ı Saadet’e yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli hocamla, Medine’nin Peygamberle şereflenen zamanına, saadet asrına götüren hatıraların izinden gitmeye devam ediyoruz ve sahabe-i kiram efendilerimizi hatırlatan bu manevi atmosferin içerisinde hocamızın sohbeti bilmediklerimizi de öğreniyoruz. Peygamberimizin onlar için “arkadaşlarım”  buyurduğu Sahabe-i Kiram Efendilerimizden hangisini anlatacaksınız hocam?

NECMETTİN NURSAÇAN: Sevgili Muhsin bey, hemen ilk planda benim aklıma Selman-ı Farisi geldi. Bakınız selman’ın ibretlik hi kayesine.Bilindiği gibi Selman-ı Farisi Isfahanın Ceyyan kasabasında dünyaya gelmiş. Babası Mecusi hem de yaşadığı yerde saygın bir din adamı. Selman ise yakışıklı, endamlı, güzel bir genç. Bir gün babası bir işe gider. Ve ateşe tapılan yeri yani mabedi Selman’a emanet eder. Selman da o ateş yakılan yere giderken bir kilise ve kiliseden gelen dua sesleri ilgisini çeker. Oraya gider

-“ben Hristiyan olmak istiyorum” diye sorar.

-“Sizin dininizin büyükleri nerede.?” diye sorar.

Onlarda

-“Şam’da” der. Akşam eve dönünce babası :

-“ne yaptın ne ettin” diye sorar? Yani ben mabedi şu şekilde yönettim diyeceğine

-“kiliseye gittim, ilgimi çekti. Hristiyan oldum “der. Babası pek öfkelenir, onu hapseder. Ama bir yolunu bulur oradan kaçar. Şam’a giden bir Kervan’a katılır. Şam’a ulaşır. Şam da o papazı bulur. Ondan ilim öğrenir. Onun ölümü üzerine ikinci papazın yanında kalır. Onunda böyle ölümü üzerine Musul’a gider. Musul’daki bir rahipten istifade eder. Onun Ölümün yaklaşmasının üzerine o da Nusaybin’e gitmesini söyler. Nusaybin’dekinin yaşlanmasının üzerine o da Sivri Hisara gönderir. Eskişehir Sivri Hisara gönderir. Sivri Hisardaki papaz bunu iyi tanır.

Papaz: “Selman papaz papaz dolaşıp durma. Bizim sana verecek bir şeyimiz kalmadı. Senin susuzluğunu dindirecek olan son peygamberdir. Son Peygamberin gölgesi de üzerimize düşmüştür ama benim ömrümün vefa edeceğine sanmadığım için ben aramaya koyulmuyorum. Sen daha gençsin. Ömrün buna yeter o yüzden senin susuzluğunu o giderecek. Onunda üç alameti var onu söyleyeyim sana, onu bulunca işte ona sarıl. Ona bağlan.“ der

SELMAN-I FARİSİ EFENDİMİZİ NASIL BULDU?

MUHSİN BAY: Kıymetli hocam Hz. Selman (ra) aradığını bir türlü bulamıyor tıpkı bizlere anlatılan Hz. İbrahim’in AS’ın Rabbini aradığı gibi ve enteresan olan Selman’ın susuzluğunu giderecek olanın son Peygamber olduğunu söyleyen Hristiyan dinine mensup bir papaz?

NECMETTİN NURSAÇAN: Evet sevgili refikim Muhsin bey,  Sivrihisarlı bir papaz bunları söylüyor.

Selman’ın koyunları var bir miktar, onları satar. Arabistan’a giden bir kervana verir beni de götürün. Onlarda götürüyorlar ama Kura vadisine gelince köledir diye satıyorlar, köle değilim desede ne kadar bağırsa çağırsa da faydası yok.

Bir Yahudi satın alır Selman’ı. Hidayet ışığı Selman’ı son peygamber’in topraklarına kadar taşıyor adeta. Bakın Haber7 okuyucuları son peygamberi bulacağım diye Yahudi kapısında kölelik başladı. Ve o yahudininde Medine’de bir akrabası var. Bu onun ziyaretine varmış. Selman ilgisini çekiyor. Bunu satar mısın bana diyor. Satarım. Satın alıyor, Medine’ye geliyor. Tamam, Sivri hisarlı papazın dediği yer orası.

Sivri hisarlı papaz demişti ki üç tane alameti var.

Bir: Arabistan’da zuhur edecek.

İki: Dağlık kayalık yerin arasında bir yeşil vadi oradan zuhur edecek. Sadaka verirsen kabul etmez, hediye verirsen kabul eder.

Üç: sırtında iki kürek kemiği arasında ipek mendil üzerine işlenmişlik gibi Peygamberlik mührü var. Eğer bunları bulursan Selman, senin susuzluğunu o giderecek.

Medine’ye gelince der ki o Sivri hisarlı papazın dediği yer burası der.

MUHSİN BAY: Herkes O’nu bekliyor Hristiyan alemi, Musevi alemi. Selman-ı Farisi’nin Hidayet ışığının ve arayışının ipuçlarını veren bu alametleri yakalıyor, en azından ilk alametin bulunduğu topraklarda Hz. Selman (ra) öylemi hocam.?

NECMETTİN NURSAÇAN: Evet birinci alamet  bu topraklar. Yani bir nevi arap yarımadası. Ama Hz. Selman bir  yahudinin hurma bahçesinde çalışıyor. Hurma ağaçlarından hurma topluyor. O günlerde Sevgili Peygamberimiz Mekke’den Medine’i Münevverinin önündeki Kuba köyüne teşrif etmiş. Biliyorsunuz Hicretin son durağı Yesrib ten önce Kuba köyü. Yahudilerinde haberi olmuş bu tarihi yolculuktan. Selman ağacın üzerinde hurma topluyor.

Selman’ın efendisi ve diğer bir Yahudi ağacın altında konuşuyorlar.

-“Ya ne kadar güzel bir adam” diyor biri diğerine.

- “Konuşurken dişlerinin arasından nur fışkırıyor’’ diyor.

-‘’Vallahi bu peygamber. Ne yazık ki bizden değil. Eyvah bizden değil.”

Ama Selman bunları duyuyor biraz tam biraz eksik. Düşercesine iniyor ve sahiplerine soruyor:

-“ Kurban olayım ne konuşuyordunuz?”

Efendisi bir tokat patlatıyor.

-“Sen ne diye bu işlerle ilgi duyuyorsun? Sen işini yap.”

Peki, o duyacağını duydu ama. Onlar gittikten sonra yanına bir miktar hurma alıp Kubaya gidiyor. Aynen efendimiz ashabı etrafında sohbette, Selman söze giriyor:

-“Sizin arkadaşınız çoktur bunu size sadaka olarak getirdim.” diyor.

Efendimiz almıyor, bir tane bile almıyor.

-“Ashabım siz alın bunları.” diyor. Aradan birkaç gün geçiyor yine bir miktar hurma, varıyor. Bu sefer  Selamn- farisi:

-“Bunu size hediye olarak getirdim.” diyor. Efendimiz bir tane alıyor. Ashabım kalanı da siz alın buyuruyor.

MUHSİN BAY: Hediye deyince Efendimiz Selman’ın getirdiği hurmalardan alıyor. Aslında Hz.Selman Sivrihisarlı Papaz’ın söylediği alametleri peygamberimizin hal ve hareketlerinde arıyor değil mi hocam.?

NECMETTİN NURSAÇAN: Evet, Selman’ın derdi ne hurma da ne hurma ağacında.Derdi son peygamberi bulmak. Bu sefer ne yapıyor hurma ikram ederken hediye diyor. Efendimiz bir tane alıyor. “O Peygamber sadaka kabul etmez” malumunuz ki Selmanda bu yönü ile bakıyor “Kalanı siz alın.” diye buyuruyor peygamberimiz.

Selman içinden “Bütün alametler tamam ama bir tanesi eksik.” Diyor..Neydi son alamet?

Efendimizin sırtındaki Nübüvvet Mührü.

Ama sırtını açta bakayım demekte bir mesele.

Bir sahabe vefat etmiş o defnedilirken mezarlıkta Selman bir yolunu bulsam da sırtı açılsa da onu görsem diye heyecanla bekliyor.

Bakınız o mezarlıkta defin sırasında Efendimiz: “ Gel Selman üçüncüyü de gör.” diye sırtını sıyırınca sarılıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor.

Efendimiz Diyor ki: “ Nedir bu hayat hikayen? Hikâyeni bunlara da ashabıma da anlat.”

Yani aylardır, yıllardır yaşadığı hasreti dile getiriyor, anlatıyor. Selman böylece Müslüman oluyor. Ama Selma’nın o yahudinin köleliğinden kurtulabilmesi için beş yüz fidan dikilmesi gerekiyor. Çukurlar kazılıyor efendimiz talimat veriyor. Çukurları kazın. Efendimiz dört yüz doksan dokuzunu dikiyor, tutuyor. Beş yüzüncüyü Hz. Ömer dikiyor. Kuruyor ama onun yerine efendimiz bir hurma daha dikiyor. Böylece Selman hürriyetine kavuşuyor.

MUHSİN BAY: Hocam bizler Selman-ı Farisi ismini ilk Hendek savaşı ile duymuştuk. Selman-ı Farisi’nin Hendek savaşındaki rolünden bahsedermisiniz Haber7 okuyucularına.

NECMETTİN NURSAÇAN: Selman’ın asıl tarih sahnesine çıktığı yer Hendek savaşında oldu. Malum Ebu Süfyan başkanlığında on binlik ordu Mekke’den buraya geldi. Müslümanların sayısı iki bin beş yüz buradaki Yahudilerle onlarla iş birliği yaptı Mekkeli Müşriklerle.

On iki bin sahabesi ile efendimiz istişare ediyor. Diyor ki: “Bakın ashabım nasıl savaş yapalım? Yalnız savunma savaşı mı yapalım? Yahut taarruz mu? Nasıl edelim?”

Hz. Selman diyor ki:-“ efendim şehrin etrafına çukur kazalım düşmanın atlamasının önüne geçelim.”

Efendimiz pek beğeniyor, pek hoşuna gidiyor. Ve bu taktikle de zafere ulaşıldı. Selman sahabenin gözbebeği. O yüzden sahabe malum iki grup Ensar, Muhacir.

Ensar diyor ki: “Selman bizden.

Muhacir diyor ki: “ Bizden.

Efendimiz: “Selman bendendir. Selman benim ailemdendir.” buyurdu. Yani sevgili Peygamberimiz böyle Ashabı Kiramı birbiriyle kardeş etti. Ayrıca şu hatırada arz etmeye değer. Sahabe-i Kiram bir arada bulunuyorlar. Herkes geçmişinden soyundan sopundan bahsediyor. Selman ne desin “benim babamda Mecusi din adamıydı’’ onu mu desin. Ben filanın oğluyum ben filanın oğluyum sahabe bunları derken

Selman da diyor ki: “ Selman İslam’ın çocuğudur.” diyor. Efendim böyle bir kutlu sahabe. Değerli seyircilerimize buradan vereceğimiz mesaj şu;

Acaba ben miras yedi miyim? Ben miras yedi miyim? Bedavacı mıyım? Bakınız Selman ne zorluklar, ne çilelerle İslam’ı bulmuş. Bizim babamız Müslüman anamız Müslüman.

Mahallemiz Müslüman. Bu nimetin kadrini bilmek gerekmez mi? Efendimiz buyuruyor ki Hz. Aliye ithafen: “ Allaha yemin ederim Ali senin vasıtanla cenabı haktan bir kişiyi hidayete erdirmesi üzerine güneşin doğup battığı bütün varlıklara sahip olmaktan çok daha evladır.”

İslam’ı ben yaşayayım, aileme ben yaşatayım çevreme rol model olayım. Cenabı hak bu sevdiğimiz kişilerin şefaatine erdirsin. Ve sevgili Peygamberimiz ve Ashabının ahlakıyla ahlaklandırsın.

MUHSİN BAY: Kıymetli Haber7 okuyucuları bir sonra ki yazı dizimizde buluşmak üzere Allaha ısmarladık hoşçakalın..

Kaynak: HABER7.COM

Son Güncelleme: 22.06.2017 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.