Rahmi
Rahmi
30 Haziran 2017 Cuma 12:55
   BY LOCK ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME

                                
 
                          
                            15 Temmuz Hain Darbe girişiminin ardından tarihsel süreçte belki  en tartışılacak konuların  başında ByLock Programı gelmektedir.
 
                            Bu program hakkında maalesef kamu oyunda  bir çok yanlış bilgiler mevcuttur. Bizzat bu konuda araştırma yapanlar HARİCİNDE, kamuoyundaki genel geçer (maalesef yanlış) olan kanı; Söz konusu programın olağanüstü gizlilikler içeren ve kesinlikle FETÖ mensupları haricinde kimsenin bu programa sahip olamayacağı konusundadır.
 
                            Bu konuda gerek internette gerekse tarafımca birçok yazı yazıldı, rapor hazırlandı ancak bizim sesimiz Yazılı ve Görsel basın kadar kuvvetli çıkmadığı için ne yazık ki sesimizi yeterince duyuramadık.
 
                            Aslında konu biraz ayrıntılı bir yazıyı gerektiriyor, Ancak Ayrıntılı yazıların, konu biraz da teknik olduğu için maalesef hiç okunamama olasılığı olduğu için elimden geldiğince yüzeysel izahatlar yapmaya, ayrıntılar için ise diğer yazılarıma atıf yapacağım.
                            Öncelikle ByLock ile ilgili olarak Mahkemelerde ve Devletin elinde ne olduğundan başlamak istiyorum.
 
                            Şöyle ki;
                            ByLock ile ilgili olarak Resmi makamlar da 3 adet belge (doküman ) bulunmaktadır: Başka da bir şey YOKTUR.
                            Bunlar şu şekildedir:
 
                            1-CBS SORGU SONUCU:
                            Bu hiçbir teknik bir veri içermeyen, Sadece Bir KOM memurun imzasını taşıyan, ve ByLock kullandığı iddia edilen şahsın kullandığı iddia edilen makinenin IMEI Numarasını ve ByLock  kullandığı TARİHİ  gösteren belgedir.

 • Bu belge mahkemelerin elinde bulunan tek belgedir.
 • Hiçbir teknik belge içeriğine sahip değildir.
 • Hiçbir teknik memurunun imzasını taşımamaktadır.
 • Hiçbir merci tarafından üzerinde inceleme ve araştırma yapılamaz.
 • Hiçbir avukat da şimdiye kadar bu belgenin doğruluğu noktasında hiçbir mahkemeyi araştırma yapmaya ikna edememiştir.
 • Hiçbir ByLock karşı belge ve savunmasının bu belge karşılığında hükmü yoktur.
 • Bu belgenin yanlışlığı sadece yine başka bir KOM memurunun imzalı belgesi ile ispatlanabilir.
 • Hiçbir yargı makamı da bu anlattıklarım haricinde bu belge hakkında yorumda bulunamaz! Adeta KUTSALDIR.
 • Görüldüğü gibi sadece; bir IMEI numarası ve bir tarihi içeren ve başkaca hiçbir teknik veriye sahip olmayan bu belge ile başkaca hiçbir belgeye ihtiyaç duymadan mahkemelerin insanlara 6 YIL 3 AY ceza vermeleri sağlanmaktadır.
        
                            2-BY LOCK UYGULAMASI TEKNİK  RAPORU:
 • Bu belge MIT tarafından hazırlanarak Sorgu hakimliklerine, Ağır Ceza Mahkemeleri ile soruşturma Savcılıklarına gönderilmiş olan 88 sayfalık ByLock raporunun bir takım teknik verilerini ve bilgilerini içeren bir belgedir. 6
 
 
 
 • Bu belge her mahkeme ve savcılıkta bulunmakta, ancak bir çok hakim ve savcı teknik olduğu gerekçesiyle bu belgeyi  maalesef OKUMAMAKTADIR.  Okusa bile anlamamakta, konu hakkında da hassaten teknik bir araştırma yapmamaktadır.
 • Bu belgede basına yansıyan ve haberlerin, mahkeme kararlarının tutuklama nedenlerinin kendine göre teknik alt yapısını oluşturulmak amacıyla hazırlanmış bir belgedir.
 • CBS sorgu sonucu gibi bu belgede çok KUTSALDIR. ve kesinlikle üzerinde doğruluğu hakkında hiçbir teknik inceleme yapılamaz.
 • Bu belge hakkında aksine yorum mahkemeler tarafından yapılamaz.
 • Bu belge hakkında savunma makamlarının tüm teknik ve hukuki tüm talepleri kesinlikle dikkate alınamaz.
 • Biz dosyaya koymadığımız takdirde mahkeme dosyalarına dahi bu belge dosyaya konmaz.
 • Bu belgedeki ve kamuoyundaki birçok bilginin yanlışlığı  ispatlanmış olsa dahi mahkemelerce bu  konu dikkate alınamaz.
 • Mahkemelerin maalesef içeriğinden habersiz oldukları ancak kararlarına zımnen dayanak yaptıkları bir belgedir.
 • Bu rapor ve rapora ayrıntılı cevaplar şu linkte mevcuttur. (http://www.adaletbiz.com/ceza-hukuku/avukatin-ilginc-bylock-savunmasi-h135138.html)
 
 
                            3-109 GB'LİK BY LOCK DİJİTAL VERİSİ:
                           
 • MIT Kendine has yöntemlerle ve kendine ve bana göre de hukuki olarak ByLock Sunucusundan 109 GB’lik veri tabanı dosyası elde edilmiştir. (ByLock Teknik raporu Sayfa 27)              
 • MIT Bylock teknik raporu hariç hiçbir yerde bu belge-dokümandan bahsetmemiştir.
 • Böyle bir belge-doküman var mı yok mu bilinmektedir.
 • Resmi mahkeme dosyalarına da bu konuda hiçbir bilgi verilmemektedir.
 • Mahkemelerce bu konuda hiçbir şekilde araştırma yapılmamaktadır.
 • Diğer iki belge de olduğu gibi buradaki verilerde KUTSALDIR.
 • Kutsal olduğu için de; varlığı, yokluğu, doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde, Araştırma yapılamaz, yorumda bulunulamaz.  Bu yöndeki tüm taleplerde ret edilmeye mahkumdur.
 
 
                                      Şimdi ise;  başkaca temel bilgilere geçelim
 
                                      MAHKEMELER BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPIYOR MU?
 
                                     Mahkemelerce tüm bu 3 belge adeta KUTSAL  ve KONULUMAZ olarak yorumlanıyor ve hiçbir şekilde bilirkişi incelemesi yapılmıyor ve bu yöndeki tüm  talep red ediliyor.
 
                                      Yani tüm yargılama MIT-MAHKEME arasındaki  GÜVEN  ilişkisine göre yürüyor.  Mahkemeler MIT-KOM'un yanlış ve hatalı bir iş yapma ihtimalini YOK kabul ediyor.
                                     
 
 
 
 
                                      MIT-KOM HİÇ MAHKEMELERİ YANILTTI MI?
 
                                      Aslında o kadar çok yaptı ki bir kaç tanesi şöyle;
 
                                      Tutuklamaların başladığı günden bu yana İstihbarat birimleri ve kolluk Yargı makamlarını BİLEREK -BİLMEYEREK yanılmışlardır.
 
                                      Şöyle ki;  
 1. Önce sadece flash bellek ve kablo ile yükleniyormuş, şimdi gerek yokmuş hala yükleniyormuş       diyorlar.
 2. Önce internette, Google Play'de, Apple Store'de kesinlikle yok,   şimdi ise Birçok google play, apple storede varmış ve şu anda bile birçok internet sitesinde varmış yanılmışız diyorlar,
 3. İlgili Server, Amerika, Kanada, Arnavutluk, Slovenya, Letonya diyorlardı, şimdi sunucu Litvanya'daymış diyorlar.
 4. Önce bazıları için 5-6 ay kullandın, şimdi yine bazılarına kusura bakmayın yanlış olmuş kullanmamışsın, sen boşuna yatırmışız,  diyorlar
 5. 6-7 aydır Bylock denilen kişiler ise, bu defa sizde artık byLock'da varmış diyorlar.
 6. Önce ve hala 15 milyon (son zamanlarda basına göre 18 milyon) içerik çözdük diyorlar ama şimdi hiçbir dosyaya bir tane bile içerik koymuyorlar.
 7. En büyük yalanlardan biri de gerçekte olmadığı halde kullanıcıları kırmızı, turuncu ve mavi RENKLER ile gruplandırmışlardır ki böyle bir şey olmadığı, mahkemelere sunulan bilirkişi raporunda anlaşılmıştır.(http://www.adaletbiz.com/ceza-hukuku/bylock-renklendirmeleri-gercek-degil-miydi-h156533.html)
                  
                                      EN BÜYÜK ÇELİŞKİLERDEN BİRİ NEDİR?
 
                                      Şüphesiz en büyük çelişkilerden biri mahkeme dosyalarına daha bir kaç hafta Emniyet Genel müdürlüğünden gelmiş olan yazıdır.
 
                                      Bu yazı ile CBS sorgu sonucundaki bilgiler çelişkilidir.
                                      CBS sorgu sonucunda ilgili şahıs    xxxx tarihinde bylock kullanmış demektedir. ve bunu KOM polis memuru imzalamaktadır.
 
                                      Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yazıda da, "...bizim Bylock’a giriş tespit tarihi bulmak mümkün değil..." demektedir. Bunu da KOM Daire Başkanı olan Emniyet Müdürü imzalamaktadır.
 
                                      Yani;
                                      Mahkemelerin tek delil olarak kabul ettiği belgenin içeriğini en üst makamdan YALANLANLAMAKTA ve HÜKÜMSÜZ hale gelmiştir.
 
                                      Ancak;
                                      Mahkemeler buna rağmen hükümsüz hale gelen CBS sorgu sonucuna göre 6 YIL 3 AY  ceza vermektedirler.
 
                                      BY LOCK MESAJ İÇERİKLERİ YOK MU?
                                      Gerek Basın Yayın Organlarında, Gerek MİT’in hazırladığı ByLock Teknik Raporunda, gerekse de; Yargıtay'ın  16 Ceza Dairesinin verdiği karardaki gibi (474 koli mesaj içeriği gibi bir çok iddia var ise de;)
 
 
 
                           
                                     Gerçek hayatta ve mahkemelerde neredeyse hiçbir dosyada tek bir mesaj içeriği YOKTUR.
                                      Maalesef, Kamuoyu, Mahkemeler ve Yargıtay bu konuda kandırılmakta gibi görünmektedir.
 
                                      NASIL BY KULLANICISI OLUNUR?
                                      Bu konu maalesef çok karanlık bir konudur.
                                      Çünkü  genel hukuk kurallarına göre, normal bir mahkeme yargılaması olsaydı, Mahkeme Hakiminin soracağı ilk soru Şuydu;
                                      Sayın Kolluk makamı (MIT veya KOM), Sen bu kullanıcı ismine nasıl ulaştın?
                                      İşte sorunda tam burada çıkıyor.
                                      Bu soruyu hiçbir mahkeme sormuyor.
                                      Tüm bu sorunun sorulması taleplerimiz ise RED ediliyor.
                                      Mahkemeler tam bir güvene göre yargılama yapıyor. Mademki, MIT-KOM bana bu ismi vermiş ARAŞTIRMA YAPMAMA GEREK YOK DİYOR.
                                      Peki, hiçbir teknik kıstas yok mu?
                                      Bu sorunun cevabı şu yazımda mevcut: (http://www.adaletbiz.com/ceza-hukuku/bylock-kullanicilarin-tespitindeki-teknik-kriter-nedir-h156525.html)
                                      Sonuç olarak kendince hiçbir teknik kritere uymadan sadece insanların ismi mahkemeye bildirilerek insanlara         6 YIL 3 AY ceza verilmektedir.
 
                                      MAHKEMELER HİÇ ARAŞTIRMA YAPMIYOR MU?
                                      İlk zamanlar hiçbir araştırma yapmadan Polisin ByLock kullandığına dair (CBS) belge haricinde hiçbir araştırma yapmadan tek ve ilk duruşmada insanlara 6 YIL 3 AY ceza veriyorlardı.
                                      Yukarıda da arz ettiğimiz üzere; hiçbir konuda bilirkişiye gönderme taleplerini kabul etmediler ve ret ettiler.
                                      Bir dönem AVEA ve HTS kayıtları için yazışma yaptılar
                                      Ancak şu anda bazı mahkemeler bunlara da artık gerek yok, CBS haricinde bir belgeye adeta gerek yok diyerek yine tek ve ilk duruşmada insanlara 6 YIL 3 AY ceza veriliyor.
                                      Son olarak sonuçta CBS varsa yanlış olma ihtimali yoktur, araştırmaya da gerek yoktur.
                                      Var olan tek şey 6 YIL 3 AY CEZA                                  
 
                                      SONUÇ OLARAK;
                                      Yukarıda da izah ettiğim üzere;  konu maalesef biraz ayrıntı isteyen bir konu.
                                      Kaynak gösterdiğim bir kaç yazıma ulaşılırsa ayrıntılar görülebilir.
                                      Ancak Tek cümle ile şöylece özetlenebilir:
                                      MIT hiçbir teknik veri içermeden sadece bylock kullanıcısının ismini veriyor.
                                      Mahkeme hiçbir teknik veri araştırması yapmıyor.
                                      Mahkemeler ve MIT Güven ilişkisi içerisinde, hiçbir teknik araştırma ve inceleme yapılmadan Yargılama adı altında Mahkemelerde direkt  olarak (çoğunlukla tutukluluk hali devam ettiği için)  İNFAZ YAPILMAKTADIR.
 
                                                                                              Av. ERSİN KÖSEOĞLU
                                                                                                 KAYSERİ BAROSU
 
Anahtar Kelimeler:
CezaFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.