Yeşim
Yeşim
05 Ekim 2018 Cuma 23:09
Avukat Ömer Kavili Tutuklandı!

Av. Ömer Kavili tutuklandı. Ömer Kavili'nin tutuklanma gerekçesinde "davayı sulandırmaya çalıştığı" ifadelerinin yer alması hukukçular tarafından şaşkınlıkla karşılandı.  Mahkemenin tutuklama gerekçelerini görünce Hukukçular, "CMK değişti de bizim haberimiz mi yok" dediler.

İŞTE TUTUKLAMA KARARI

İFADE SORGU ZAPTI

SORGU NO : 2018/264 Sorgu

HAKİM                 : ………………….. ………………..

KATİP                   : ………………….                   ……………………..

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Hakaret suçundan şüpheli hakkında Silivri Hazırlık Bürosu'nm 05/10/2018 tarih ve 2018/11554 soruşturma sayılı yazılarıyla birlikte tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gönderilen şüpheli huzura alındı, kimlik bilgilerinin tespitine geçildi.

ŞÜPHELİ ÖMER KAVİLİ: Yusuf ve Diniye oğlu, 20/06/1960 YEŞİLYURT doğumlu,

Şüpheli müdafi olarak İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Necini Şimşek (Sicil No: 8781), Av. Muhittin Köylüoğlu (Sicil No:16160), Av. Volkan Bahadır(Sicil No: 29026),'nin duruşma salonunda hazır olduğu görüldü.

Av. Haşan Kılıç, Av. Ufuk Özkap, Av. Volkan Şahin, Av.A. Metin Uracin, Av. Mustafa Atilla Erdoğmuş, Av. Cengiz Yaka, Av. Cem Kaya Karatün, Av. Ezgi Merve Bilgiç , Aev. Mehmet Metin Karagöz, Av. Yalçın Çakır, Av. İbrahim Ayçan, Av. Damla Durmuş, Av. Gülşen Zengin, Av. Yasaf Baydar, Av. Cem Kabdan, Av. M. Gökhan Ahi, Av. Volkan Bahadır, Av. Hakan Eren'in duruşma salonunda yer aldığı görüldü.

Şüpheliye Silivri C.Başsavcılığının tutuklama istemini içeren 05/10/2018 tarih ve 2018/11554 CBS Soruşturma sayılı tutuklama istemli sevk yazısı ve ekindeki soruşturma evrakı okundu.

5271 sayılı CMK.nun 106, 147 ve 191. maddeleri gereğince Şüpheliye;a)Kendisine yüklenen suç anlatıldı, b)Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, c) Lehine olan somut delillerin toplanmasını isteyebileceği ve aleyhine olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırma ve lehine olan hususları ileri sürme hakkının ve olanağının olduğu, d) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği müdafinin ifade ve sorgusunda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek dunımda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği, e)Kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar yeniden beyanda bulunmak sureti ile veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği adreslerdeki her türlü değişiklikleri bildirmesi gerektiği, aksi takdirde önceden bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı hatırlatıldı.

Şüpheliye, yasal haklarını anlayıp anlamadığı ve açıklamada bulunmaya hazır olup olmadığı soruldu: Şüpheli, kendisine anlatılan yasal haklannı anladığını, atanan avukata bir itirazının olmadığını, susma hakkını kullanmayacağını, savunmasını hiçbir baskı altında kalmadan bizzat yapacağını, lehine olan delillerin toplanmasını istediğini, yukarıdaki adresinin değişmesi halinde yeni adresini mahkemeye bildireceğini, hazır olduğunu ve açıklamada bulunacağını belirtmekle şüpheliden savunması soruldu.

ŞÜPHELİ ÖMER KAVİLİ MÜDAFİİ HUZURU İLE SORGU VE SAVUNMASINDA: (şüpheli duruşma salonunun ortasında değil, müdafıilerinin yanında yer aldığı ve masasında yer alan mikrofonunun kırmızı ışığının yandığını belirtti.) Sözkonusu dosyanızda usulüne uygun olarak elde edilen hiçbir delil yoktur. Dosyada yer alan görüntü inceleme tutanağında imzası bulunan jandarma görevlileri görevlerini layıkıyla yapmamıştır. Benim mahkeme heyetine karşı söylendiği iddia edilen sözlerin kime karşılık söylendiği belli değildir. Mahkeme başkanının bana karşı nasıl ifadeler kullandığı sözkonusu tutanakta yazdırmamıştır. Sözkonusu konuşmalar SEGBİS sisteminde kayıtlıdır. SEGBİS sisteminde yer alan CD hard diskinin aslının dosyanızın eklenmesini talep ediyoruz. (Şüpheli pantolonunun kemerini çıkartarak pantolonunun sağ cep hizasına gelecek şekilde bacağında meydana gelen morarmayı gösterdi. İki bileğinin sağ ve sol iç kısımlarında yer alan ekimoslan gösterdi.) sözkonusu işkenceler hakkında ayrıca görevliler hakkında TCK 94. Madde gereği suç duyurusunda bulunuyorum. Olay günü müvekkilimi ifade ve sorgusunda hazır bulunmak amacıyla yer aldığım esnada savunma hakkım kısıtlanarak yere yatırılarak göğsümden ve sırtımdan tutularak avukat cübbesi de üstümde yer alarak yaka paça dışarı çıkartıldım. Görevlilerden bir tanesi belimden sıkarak nefes almamı zorlaştırdı. Jandarmaların bana çelme takarak beni yıktıktan sonra ayaklarımdan tutarak uzun süre yerde sürüklediler ve demir parmaklıklı bir yerin arka iç kısmına beni attılar. Bana yapılan bu işkenceyi gören sarışın bir binbaşı, bu işkence hareketlerini görmesine rağmen, emrindeki personeli durdurmadı. Avukatı bırakın, avukata eziyet etmeyin demedi. Mahkeme başkanı yazılı bir emir vermeden sözlü talimatı üzerine ben duruşma salonundan çıkmak üzereyken yanıma gelen jandarma görevlilerine "Sakın bana dokunmayın, ben zaten çıkıyorum, ben avukatım, avukatın cübbesine dokunamazsınız. Mahkemenin başkanı size kanunsuz emir verdi. Kanunsuz emir olunca yazılı emir istemeniz lazım." dedikten sonra mahkeme heyetine dönerek; "Gücünüz memurlara mı yetiyor? verdiğiniz karar kanunsuzdur. Talepte bulundu diye bir avukatı dışarı çıkaramazsınız. Yazılı emir verin, memurları arada bırakmayın." dedim. Üzerime atılı hakaret suçuna konu CD'de benim mahkeme heyetine karşı söylediği iddia edilen sözleri kime karşı söylediğim açıkça belli değildir. Bana karşı söylenen hiçbir söz tutanağa geçmemiştir. Diyaloglar tam değildir. Tek taraflıdır. Tutanağı imzalayanlar yanlıdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum, dedi.

(duruşma salonunun dışında yer alan tutuklu ve hükümlü şahısların geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla duruşma salonunun içine girmeye yarayan yan kapı yarı aralık vaziyette polis memurlarının sicilleri:256445, 339612 ve iki görevli polisin yer aldığı görüldü. Güvenlik nedeniyle polislerin isimleri gizlendi.)

Şüpheliye Silivri C.Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesi okundu, soruldu : Doğrudur tekrar ederim dedi.

Şüpheliye Kollukta vermiş olduğu ifadesi okundu, soruldu : Doğrudur tekrar ederim dedi.

Şüpheliye soruşturma dosyasında bulunan tutanaklar, raporlar ve tüm bilgi ve belgeler okundu, soruldu : Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum dedi.

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ AV. NECMİ ŞİMŞEKTEN SORULDU: Müvekkilim savunma görevini yaptığı sırada mahkeme heyeti ile gerçekleşen usul tartışmasından Yasaya aykırı bir şekilde ve mesleğini ifa ettiği sırada savunma görevi kısıtlanarak kolluk kuvvetlerinin herhangi bir şekilde mukavemet göstermeden kendisi kötü bir muameleye maruz kalarak yaka paça duruşma salonundan dışarı çıkartılmıştır. Avukatlık kanunu 58 ve 59. Maddelerde avukatlar hakkında yürütülen soruşturmanın Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu, sözkonusu iznin dosya içerisinde yer almadığı, böylesi kısa bir vakitte iznin alınması da mümkün değildir. Müvekkilin keyfi bir biçimde savunma hakkı engellenerek gözaltına alınmıştır. Savcılığın talebinin reddine karar verilerek müvekkilimin serbest bırakılmasını talep ediyoruz, dedi

2/4

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ AV. MUHİTTİN KÖYLÜOĞLU'NDAN SORULDU:

Avukatlık kanunu 58 ve 59. Maddelerde avukatlar hakkında yürütülen soruşturmanın Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu, sözkonusu iznin dosya içerisinde yer almadığı, yürütülen soruşturmanın tamamen keyfi, kanunsuz ve hukuksuz olduğu, yukarıdan alınan talimat ya da emirle Yasaya aykırı işlem yapıldığı, müvekkilimin üzerine atılı suçlamaların mesleği ile ilgili olduğu ve CMK'nın 100. Maddesine aykırı olduğu, yürütülen soruşturma kapsamında alınmayan soruşturma ve kovuşturma izinlerinin olmadığı ve en yakın ağır ceza mahkemesinin de kararı bulunmadığı dosya içerisinde sabittir. CMK'nın 223/8 maddesi gereği izin dava şartıdır ve dava şartı yokluğunda davanın durması gerekir. Müvekkilimin üzerine atılı suç bakımından CMK'nın 100. Maddesinde belirtilen tutuklama şartları uymamaktadır. Savcı yürütülen soruşturmayı baskı altında yürütmüştür. Müvekkilim ile önceye dayalı herhangi bir husumeti de bulunmamaktadır. Sözkonusu savcının hukuk mezunu bile olduğu tartışmalıdır. Müvekkillerime uygulanan gözaltı ve yakalama işlemi alenen kişi özgürlüğünün kısıtlanması suçunun memur tarafından işlenmesi ağırlaştırıcı sebebidir. Savcılık sözkonusu soruşturmayı bizce becerememiştir. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimince eski kanun 153'e göre yapılabilir.

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ AV. VOLKAN BAHADIR'DAN SORULDU: Müvekkilim hakkında yürütülen soruşturma her haliyle usule aykırıdır. Müvekkilimin üzerine atılı suç bakımından da CMK'nın 100. maddesinde belirtilen tutuklama şartlan oluşmamıştır. Avukatlık kanunu 58 ve 59. Maddelerde avukatlar hakkında yürütülen soruştunnanın Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu, sözkonusu iznin dosya içerisinde yer almadığı, yürütülen soruşturmanın tamamen keyfi olduğu, CMK'nın 100. Maddesinde belirtilen kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesi müvekkilim aleyhine gerçekleşmemiştir. Üzerine atılı suçlar yönünden ceza alsa dahi herhangi bir şekilde bir gün bile cezaevine girmeyecektir. Benden önceki avukat arkadaşlarımın beyanlarına da katılıyoruz. Savcılığın talebinin reddine, bihakkın serbest bırakılmasına karar verilmesini talep ediyorum, dedi.

Dosya incelendi.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  1. ) Silivri C. Başsavcılığınca şüpheli Ömer Kavili'nın Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Hakaret (TCK'nun 265/1, 43/2, 125/5 maddeleri) suçundan tutuklanması talep edilmekle tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti,

-Şüpheli Ömer Kavili'nın eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilini ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin eyleminin müdafısi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde Yargının ve Mahkemelerin itibarsızlaştırılmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, şüphelinin eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu , delillerin henüz toplanmamış olması, şüphelinin kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunması göz önüne alınarak atılı suçtan TUTUKLANMASINA;

  1. ) Şüpheli hakkında yeteri kadar tutuklama müzekkeresi düzenlenmesine,
  2. ) 5271 sayılı CMK' nın 107. maddesi gereğince şüphelinin tutuklandığını bir yakınına veya belirleyeceği kişiye derhal C. Başsavcılığınca bildirilmesine, ayrıca soruşturma amacının tehlikeye düşürmemek kaydı ile şüphelinin tutuklandığını bir yakınına veya belirlediği kişiye bizzat bildirilmesine;
  3.  )Tutuklama kararının ve tutuklama müzekkeresinin bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliye tebliğine;
  4. ) Tutuklama kararının içeriğinin şüpheliye sözlü olarak bildirilmesine, (bildirildi)
  1. ) Evrakın gereği için C.Başsavcılığı' na tevdiine;

Dair, şüphelinin sorgusunu müteakip, şüpheli ve şüpheli müdafiinin yüzüne karşı 7 gün içerisinde hakimliğimize veya hakimliğimize gönderilmek üzere başka yer hakimliğine verilecek dilekçe ile veya Z.Katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi, verilen karar okunup usulen anlatıldı.05/10/2018

Hakim

Şüpheli Ömer Kavili

Şüpheli müdafii Av. Necmi Şimşek

Şüpheli müdafii Av. Muhittin Köylüoğlu

Şüpheli müdafii Av. Volkan Bahadır/

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.