banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
09 Haziran 2015 Salı 10:24
Genel kurulların butlan (yok) sayılması (1)
banner188
banner213
banner230

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 445-451 maddelerinde Genel Kurul Kararlarının iptalini ve özellikle 447. maddesinde genel kurulun butlanını yani tümden yok sayılmasını düzenlemiştir.

Genel kurulların ve genel kurul kararlarının butlan hali çok önemli bir konu olup burada tatbikat ve teoriden yararlanıp açıklama yapmaya çalışacağız. 
Genel kurul kararlarının iptali ile ilgili maddelerin her birisi birer ikişer yazı konusu olacak maddelerdir. Bunlardan en sert hükümleri içeren ve daha önceki 6762 sayılı eski TTKda bulunmayan ancak mahkeme kararları ve içtihatlar sonucu doğan butlan konusu, yeni TTKda özellikle düzenlenmiştir.

Butlan konusu neden önemlidir? 

Genel kurul kararlarının iptaline veya butlanına ait mahkeme kararları kesinleştikten sonra, bütün pay sahipleri ve üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade eder. Böyle bir durumda genel kurul kararları yokluk veya butlan sebebiyle hükümsüz sayılacak, genel kurul hiç yapılmamış sayılacaktır. Bu sebeple anonim şirketlerin yönetim kurulunun, genel kurulların ve kararlarının butlanı konusunu çok dikkatle öğrenmesi, yanlış kararların şirketin bütün yol haritasını değiştireceğini göz önüne almaları gerekir. 
Yokluk veya butlan iddiasında bulunan kimseler de, eğer yokluk veya butlan iddiasını ispat edemezlerse büyük sorumlulukla karşı karşıya kalacaklardır. 
Butlan maddesinin gerekçesinden alıntılar: 
Maddenin gerekçesinde, 6762 sayılı eski TTKda böyle bir düzenleme olmadığı için genel kurul kararlarının butlanı konusu gündeme geldiğinde ne olacağı üzerinde bir çok tartışmalar olduğu belirtilmiştir. 
Ancak, Yargıtay bu konuyu kabul ederek yerleşik içtihad haline getirmiştir. Uzun yıllara dayanan uygulama sonucu TTKnın 447. maddesi yeni kanuna ilave edilerek tartışmaların önüne geçilmiştir.
Butlan terimi, hükümsüzlük ve geçersizlik ifade eder. Batıl genel kurul kararları baştan itibaren hüküm doğurmazlar.
Butlan halleri: Şekil ve konu açısından ayrılmış, şekil yönünden butlan henüz tam olarak tesbit edilmemiş, öğreti ve içtihatla zamanla oluşacaktır. Konu açısından butlan ise örneklerle ve kesin çizgilerle belirtilmiştir. 

  GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI

Genel kurul kararlarının yokluğu veya butlanı, hukuki yararı bulunan herkes tarafından ve bir süreye bağlı olmaksızın itiraz şeklinde veya dava yoluyla ileri sürülebilir. Yok olan bir genel kurul kararı şeklen meydana gelmemiş olması dolayısıyla başlangıçtan itibaren hiçbir hüküm doğurmadığından, bununla ilgili olarak açılan dava bir tesbit davası niteliğindedir.
Yokluğun itiraz şeklinde ileri sürülmesi belli bir şekle tabi değildir. Bu konuda açılacak tesbit davası ise genel hükümlere tabidir.
Butlan, bir hukuki işlemin, hukuk düzeni tarafından öngörülen geçerlilik şartlarını içermemesi nedeniyle başlangıçtan itibaren hüküm ve sonuç doğurmamasıdır. Diğer bir ifade ile kesin hükümsüzlük halidir.
Bir genel kurul kararı konusu bakımından, kamu düzenine, emredici hükümlere, ahlak ve adaba, kişilik haklarına aykırı veya konusu bakımından imkansız ise batıldır, yani hukuken bir hüküm ifade etmez.
Yokluk ve butlanın hukuki sonucu her ikisi de baştan itibaren hükümsüzdür. 
İkisi arasındaki fark teoriktir. Yoklukla malul GK kararı kurucu unsurları içermemesi nedeniyle mevcut değildir; geçersiz GK kararı ise, mevcut olmakla birlikte ”geçerlilik unsurlarını içermemesinden dolayı ölü doğmuştur.
TTKda butlan halleri 447. maddede düzenlenmiştir. Genel kurulun:
a) Pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanunen vazgeçilmez nitelikte haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
b) Pay sahibinin bilgi alma inceleme ve denetim haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran ve
c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararları batıldır.
Diğer Butlan Sebepleri
TTK madde 447de batıl olan genel kurul kararları sınırlı sayıda değildir. Sayılan haller dışında da genel kurul kararlarının batıl olması durumu ortaya çıkabilir. 
Öyleyse, TTKda açıkça belirtilen bir neden olmasa da genel kurul kararının emredici kurallara, ahlaka, kamu düzenine aykırı olması halinde butlan yaptırımı gündeme gelebilir.

yazının devamı haftaya
 
Cevdet Akçakoca

http://muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=3973_Genel-kurullarin-butlan-yok-sayilmasi-1.html
banner229
Son Güncelleme: 09.06.2015 10:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol