banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Rahmi
Rahmi
06 Mart 2016 Pazar 18:35
Yargıtay küçülüyor

Hukuk Medeniyeti sitesi Yargıtay Kanunu Tasarısı’nı  “Yargıtay Kanunu’nda devrim gibi düzenlemeler” başlığı ile verdi.

Yargıtay Kanunu Tasarısının köklü değişiklikler getirdiği kesin ancak bunun bu devrim olduğu söylenemez..

Yargıtay Kanunu İstinaf Mahkemelerinin(Bölge Adliyeleri) 20 Temmuzda faaliyete geçmesi nedeniyle değişmesi gerekiyor. İstinaf Mahkemelerini faaliyete geçmesi ile Yargıtay’ın yükü azalacak, bu nedenlerle daire sayısının ve Yargıtay üye sayısının azaltılması gerekiyor.

Yargıtay Kanunu’nun 5. maddesi düzenlemesine göre halen Yargıtay’da 23 ceza ve 23 hukuk dairesi bulunmaktadır. Tasarı ile ceza dairelerinin sayısı 7 ye hukuk dairelerinin sayısı 13 e düşülüyor yani 26 daire kaldırılıyor. Yargıtay’ın üye sayısı ise 150 ile sınırlanıyor. Halen 515 Yargıtay üyesi mevcut. Üye sayısı 150 ile sınırlanacağı için mevcut üyelerden 365 i ya emekliye ayrılacak ya da tayin edilecek.

365 üyenin tayinine ve Yargıtay’da kalacak 150 üye HSYK tarafından belirlenecektir. Böylece bugün farklı renklerden oluşan Yargıtay yeni Yargıtay Kanunu yürürlüğe girdikten sonra muhtemelen tek renk olacak ve yargının iktidarın kontrolünde olduğu söylemi güçlenecektir.
adaletbiz.com

 

 

Son Güncelleme: 06.03.2016 18:38
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177