banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
24 Eylül 2016 Cumartesi 14:35
KONUT KREDİSİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, FAİZİN DÜŞMESİ, YAPILANDIRMA ÜCRET
banner188
banner213
banner230
YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
2015/38919 E.
2016/7488 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine kredinin yeniden yapılandırıldığını, davalı banka tarafından dosya masrafı ve yapılandırma adı altında şimdilik 3.000 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek, bu kesintilerin iadesine karar verilmesini talep etmiş, 17.10.2014 tarihli celsede ıslah beyanı ile talebini 3.838,95 TL'ye çıkarmıştır.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile, 3.838,95 TL'nin tahsiline, 3.000 TL'sine dava tarihinden, bakiyesine ıslah tarihi olan 17.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir.

1-Davacı, eldeki davada konut kredisinin kullanımı sırasında kendisinden haksız yere alınan 3.838,95 TL masrafın davalıdan tahsilini istemiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davalı kredinin kullanımı sırasında yaptığı zorunlu ve belgelendirilmiş masrafları tüketiciden isteyebilir. Davacı da kendisinden haksız yere kesilen, herhangi bir belgeye dayanmayan, ancak daha sonra da banka tarafından iade edilmeyen masrafların iadesini isteyebilir. Davalı, temyiz dilekçesinde davacıdan 01.11.2010 tarihinde 525 TL dosya masrafı alındığını, aynı gün 105 TL'lik dosya masrafı bedelinin davacının hesabına iade edildiğini ileri sürmüştür. Davalının bu iddiası ödeme def'i niteliğinde olup yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Hal böyle olunca mahkemece, davalının bu savunması üzerinde durularak gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle sonucuna uygun bur karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle, hüküm davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına peşin alınan 73,30 TL harcın istek halinde iadesine, 10/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 24.09.2016 14:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol