banner200
banner235
banner225
06 Mayıs 2013 Pazartesi 12:43
Zorunlu müdafii yargılama gideri
banner188
banner213
banner230
Daire:1
Tarih:2013
Esas No:2009/4891
Karar No:2013/2675
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:zorunlu müdafii yargılama gideri
T.C.
YARGITAY
1. Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2009/4891
Karar No : 2013/2675
Tebliğname No : 1 - 2009/78825

İNCELENEN KARAR:
MAHKEMESİ : Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO :
SANIK :
MAĞDUR :
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜM : 5237 sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/1-a-son, 87/3, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası.
TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii

TÜRK MİLLETİ ADINA
1.a-Gerekçeli karar başlığında katılan Hazal'ın müşteki olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım hatası, katılan Handan'ın gösterilmemesi mahallinde tamamlanabilir eksiklik olarak kabul edilmiştir.
b-5320 sayılı Yasanın 13/1.maddesi nedeniyle baro tarafından soruşturma aşamasında sanığa atanan müdafiiye, katılan Hazal'a tayin olunan vekile ödenecek ücretin sanığa yargılama gideri olarak yükletilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
c-Temel cezanın TCK.nun 86/1. maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası olarak tayin edilip, suçun silahla işlenmesi nedeniyle TCK.nun 86/3-e maddesiyle bu miktardan 1/2 oranında artırım yapılarak belirlenen 1 yıl 6 ay hapis cezası üzerinden, mağdurun organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması nedeniyle aynı Kanunun 87/1-a maddesi gereğince bir kat artırım yapılarak 2 yıl 12 ay hapis cezasına hükmedildikten sonra, TCK.nun 87/1-son maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezasına hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
2-Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kasten yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı tahrike ve takdire ilişen sebeplerin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan,
.../...
Esas No : 2009/4891 S/2
Karar No : 2013/2675
Tebliğname No : 1 - 2009/78825

sanık müdafiinin suç niteliğine, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
a-Sanığın av tüfeği ile ateş ederek katılanı sağ kruristen isabetle hayat fonksiyonlarını ağır (5). derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığına ve sağ alt ekstremitedeki olaya bağlı fonksiyonel kısıtlılığı nedeniyle organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde yaraladığı olayda; TCK.nun 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde, TCK.nun 86/1 maddesi uyarınca temel cezanın tespiti sırasında 1 ila 3 yıl hapis cezası aralığında alt sınırdan sonuca etkili olacak şekilde makul düzeyde uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
b-Sanığın av tüfeği ile ateş ederek katılanı sağ kruristen isabetle hayat fonksiyonlarını ağır (5). derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığına ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak şekilde yaraladığı olayda; TCK.nun 44. maddesi uyarınca birden fazla nitelikli halin birleşmesi durumunda daha ağır cezayı gerektiren organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması dikkate alınarak 5237 sayılı TCK.nun 86/1-3-e, 87/1-a-son maddeleri uyarınca uygulama yapılarak hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
c-Kabule göre de;
5237 sayılı TCK.nun 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanık hakkında velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından getirilen kısıtlamanın, 53. maddenin 3. fıkrası uyarınca yalnızca kendi alt soyu açısından şartla salıverilme tarihine kadar geçerli olduğunun diğer kişiler yönünden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceğinin kararda gösterilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK.nun 321. maddesi uyarınca kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), aleyhe temyiz olmadığından CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca sanığın ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkının korunmasına, 01/04/2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan V. Üye Üye Üye Üye
Ş.İste M.Şahin M.Üstüner E.Yeşil M.Şentürk


Başkan Vekili
banner229
Son Güncelleme: 06.05.2013 12:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol