banner200
banner222
26 Nisan 2013 Cuma 11:57
YARGITAYDAN HUKUKÇU BİLİRKİŞİ ATANMASI TALEBİ
banner188
banner213
banner230
Daire:3
Tarih:2012
Esas No:2012/7855
Karar No:2012/16847
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YARGITAYDAN HUKUKÇU BİLİRKİŞİ ATANMASI TALEBİ
T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2012/7855
KARAR NO : 2012/16847
Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 01/12/2011
NUMARASI : 2010/560-2011/473
DAVACI : HARUN AVCI VEK.AV.MURAT BAŞKURT
DAVALILAR : ÖZDEMİR KARAKAYA VD. VEK.AV.AHMET KILINÇ


Dava dilekçesinde 18.547 TL maddi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden Davalılar Vek.Av.Tarhan Bicen geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı ve vekili gelmedi. Gelen davalılar vekilinin sözlü açıklaması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için 04.07.2012 güne bırakılması uygun görüldüğünden, belli günde dosyadaki bütün kağıtlar okunarak tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I


Davacı vekili dilekçesinde; müvekkiline ait 35 AL 0266 plakalı Ford Mondeo marka 2001 model aracının davalıların sahip olduğu özel serviste iki sefer motor revizyonu yapıldığını, ikinci revizyondan sonra müvekkilince 350 km daha araçla yol katedildiğini, bundan sonra aracın yine arıza yapması nedeniyle davalı servis tarafından yapılan revizyon sonucunda müvekkilinin aracına 100.000 km garanti verildiğini ve bununla ilgili olarak taraflar arasında 14.05.2010 tarihinde taahhütname imzalandığını, ancak bu taahütnameden sonra aracın motorunun hararet yapması sonucunda arıza meydana geldiğini, bu arıza nedeni ile müvekkilinin aracını dava dışı resmi Ford servisine çekerek, 18.10.2010 tarihinde İzmir 13.Sulh Hukuk Mahkemesince delil tesbiti talebinde bulunduklarını, delil tesbiti sonucunda motor üzerinde teknik bilirkişi makina mühendisi incelemesi raporuna göre araçtaki arızanın davalıların önceye dayalı motor revizyonunun hatalı yapıldığından kaynaklandığını ve tesbit bilirkişi raporuna göre motor parçaları için 15.074 TL, işçilik tutarı için 950 TL gider olduğunun beyan edildiğini ve bu hasar bedeline ilave edilecek KDV ve diğer işçilik bedelleri olan 18.547 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talep ve dava edilmiştir.
Davalılar vekili cevabında; davacının aracının motorunun daha önce müvekkileri tarafından tamir edildiğini, ayıplı ve hatalı bir tamirin sözkonusu olmadığını, müvekkillerinin sorumluluğunun bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, tesbit bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Somut olayda, davacının aracı ile ilgili olarak tesbit öncesinde davalılar tarafından nasıl bir tamir yapıldığı konusunda, varsa ilgili delil ve belgelerin davalılardan istenerek deliller tam olarak toplanıp, davalıların da savunmasında geçen hususlar ve taahütname içeriği ve tüm dosya kapsamına göre hukukçu ve makina mühendisi teknik bilirkişi heyetinden rapor alınıp, sonucu dairesinde hüküm kurulması gerekirken sadece tesbit bilirkişi raporuna dayanılarak eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalılar vekili için duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre takdir edilen 900 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılar vekiline verilmesine ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
Başkan K. YÜKSEL Üye K. KARAHAN Üye N. ABACI UTKU Üye F. PINARCI Üye A. CAN
banner229
Son Güncelleme: 26.04.2013 11:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol