banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
27 Ekim 2015 Salı 12:05
YARGITAY UYGULAMASINA GÖRE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ MİKTARI
banner188
banner213
banner230

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Karar No  : 2015/13291

4857 s. İş K. Md. 21

01.09.1999-03.09.2013 tarihleri arasında çalış­mış olan işçinin kıdem süresi ve fesih sebebine göre işe başlatmama tazminatının 4 ay yerine 5 ay olarak belirlenmesinin uygun olacağı hk.

İstemin Özeti: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesi­ne ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiş, yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm süresi içinde taraflar avukatların­ca temyiz edilmiştir.

Karar: İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece feshin geçersizliğine, da­vacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçi­nin 4 aylık ücret tutarında belirlenmiştir.

Karar süresinde taraflarca temyiz edil­miştir.

Mahkemenin feshin geçersizliğine ilişkin kararı usul ve yasaya uygun olmasına karşın, işe başlatmama tazminatı mikta­rının 4 ay olarak tespiti hatalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. mad­desi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra sendikal ne­denle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin başvurusu, işe başlatma ve başlatılma­ma şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirlenecektir. Dairemizin uygulaması bu yöndedir.

(12.12.2013 gün ve E. 2013/8422, K. 2013/33052 sayılı ilamımız). Dai­remiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. madde­deki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatma­ma tazminatın belirlenmesini öngörmek­te, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.

Somut olayda, davacı 01.09.1999-03.09.2013 tarihleri arasında çalışmıştır. Kıdem süresi ve fesih sebebine göre işe başlatmama tazminatının 4 ay yerine 5 ay olarak belirlenmesi dosya içeriğine uygun olacaktır.

4857 sayılı İş Yasası’nın 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

2. Feshin geçersizliğine ve davacı­nın işe iadesine,

3. Davacının yasal süre içinde baş­vurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleş­mesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 66,20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 27.10.2015 12:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol