banner200
banner222
17 Kasım 2014 Pazartesi 12:11
Yargıtay 'sen kim oluyorsun', hakaret değil
banner188
banner213
banner230
Daire:4
Tarih:2014
Esas No:2013/1773
Karar No:2014/9702
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:125
İlgili Kavramlar:sen kim oluyorsun, hakaret değil
T.C.
YARGITAY
4. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2013/1773
Karar No : 2014/9702
Tebliğname No : 2 - 2011/228022
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 05/04/2011
NUMARASI : 2010/1526 (E) ve 2011/354 (K)
SANIK :
SUÇ : Hakaret
SUÇ TARİHİ : 03/11/2010
HÜKÜMLER : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama, bozma

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça,onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Bu açıklamalar ışığında; sanığın, yeğenine ceza veren öğretmene söylediği "yeğenimi neden tahtanın önünde tutuyorsun, sen bu çocuğa ceza veremezsin'' ve kendisini uyaran diğer öğretmene karşı ''sen kim oluyorsun, sus dedim sana'' şeklindeki sözlerin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, ve sanığın hangi sözlerle hakaret ettiği belirtilmeden yasal olmayan yetersiz gerekçe ile mahkumiyet kararları verilmesi,
2-Kabule göre de,
a)Kamu görevlisine hakaret suçundan hüküm kurulurken, uygulama maddesinin ''TCK'nın 125/3-a '' yerine aynı Kanun'un "125/1-a" maddesi olarak gösterilmesi,
b)Sanığın hakaret suçunu aleni yerlerden sayılan okul koridorunda işlemesi nedeniyle, TCK'nın 125/4. maddesi uyarınca cezalarda artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
c)Sanığın, adli sicil kaydındaki ilamın suç tarihi itibariyle silinme koşullarının oluştuğunun anlaşılması karşısında, CMK'nın 231/6. maddesindeki yasal ölçütlere göre değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden "Kasıtlı suçtan sabıkasının bulunduğu" şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık M'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.
E. S. YALÇIN ERTUĞRUL
Üye
DOÇ.DR. İ. ŞAHBAZ
Üye
N. DERE
Üye
N. MERAN
Üye
A. KİRİŞ
banner229
Son Güncelleme: 17.11.2014 12:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol