04 Mayıs 2015 Pazartesi 10:48
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı
 T.C.

 YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi

 

E: 2014/6570

K: 2014/10452

T: 03.06.2014

 

·                  Bedelsiz Kalan Bono

·                  Teminat Olarak Verilen Bono

·                  Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları

 

Özet:          Taraflar     arasındaki alacak     davası        nedeniyle düzenlenen protokolle teminat olarak davacıya verilen bononun; davanın, red ile sonuçlanması nedeniyle bedelsiz kaldığı, bu bonoya dayalı olarak davacının inceleme konusu alacak davasını açmakta kötüniyetli olduğu gözetilmelidir.

 (6100 s. HMK m. 329)

 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı şirket temsilcisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 Davacı şirket temsilcisi, davalılar aleyhine senede dayalı icra takibi yaptıklarını, icra Mahkemesi'nin kambiyo takibi yapılamayacağı gerekçesiyle takibin iptaline karar verdiğini, alacaklı olduklarını belirterek senet bedelinin tahsiline ve tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 Davalılar vekili, davacının lehine sonuçlanan ve temyiz aşamasında olan alacak davası nedeniyle protokolle senedin verildiğini, protokolde belirtilen ödemelerin yapıldığını, kaldı ki senedin veriliş nedeni olan mahkeme kararının da müvekkilleri lehine bozulduğunu, senedin bedelsiz kaldığını belirterek davanın reddine ve HMK 329. maddesi gereği davacının cezalandırılmasına karar verilmesini istemiştir.

 Mahkemece, toplanan delillere göre, bononun protokolle teminat olarak davacılara verildiği, taraflar arasındaki protokolün düzenlenme sebebi olan davanın davacı aleyhine red ile sonuçlanması nedeniyle bononun bedelsiz kaldığı, davacının dava açmakta kötüniyetli olduğu, gerekçesiyle davanın reddine, davacının HMK 329/1 maddesi gereğince davalı tarafın 5.420 TL vekâlet ücreti ile HMK'nın 329/2 maddesi gereğince 500 TL disiplin para cezasına mahkûm edilmesine karar verilmiş, hüküm davacı şirket temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı şirket temsilcisinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), onama harcının temyiz edenden alınmasına, 03.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 04.05.2015 10:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol