20 Nisan 2015 Pazartesi 14:25
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı
 T.C.

YARGITAY

Beşinci Hukuk Dairesi

E: 2014/16341

K:2014/31019

T: 22.12.2014  

 

·                  Davanın Takip Edilmemesi

·                  Davadan Feragat

Özet: Davayı takipten vazgeçmek ile davadan feragat etmek aynı anlama gelmeyip davayı takipten vazgeçmek feragat gibi kesin hükmün sonuçlarını doğurmayacağından, karşı taraftan davayı takip edip etmeyeceği sorularak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.

 (6100 s. HMK m. 150/1, 307)

 Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın feragat nedeniyle reddine dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Mahkemece feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; davanın açılmasını müteakip mahkemece ön inceleme hazırlık tutanağının 27.09.2013 tarihinde düzenlendiği ve ön inceleme duruşmasının 13.12.2013 tarihine bırakıldığı, bu arada davacı tarafından vekile hitaben gönderilen yazılı beyanda "davayı takipsiz bırakarak düşürülmesi için 30.10.2013 tarihine kadar mahkemeye müracaat edilmesini" talep edildiği, davacı vekilinin de söz konusu yazılı belgeyi ilişik tutmak suretiyle 30.10.2012 havale tarihli dilekçeyle davayı takipten vazgeçtiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

6100 sayılı HMK'nın 150/1. maddesinde "Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir." hükmü dikkate alındığında, davacı ve davacı vekilinin mahkemeye ibraz ettikleri yazılı beyanlarında davayı takipten vazgeçildiğinin açıkça ifade edildiği, bu hususun kesin hükmün bütün sonuçlarını doğuran ve HMK'nın 307, 309, 310 ve 311. maddelerinde düzenlenen "davadan feragat" olarak değerlendirilemeyeceği, davacı vekilinin davayı takipten vazgeçtiklerini beyan etmesi karşısında, davalı idareye takip yetkisi sorularak, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hâzineye irad kaydedilmesine, 22.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 20.04.2015 14:27
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol