20 Nisan 2015 Pazartesi 14:20
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı
 T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2014/3412

K: 2015/142

T: 14.01.2015

 ·                  Rücuen Tazminat
 ·                  Müteselsil Sorumluluk
 ·                  Kusur Oranına Göre Sorumluluk

 

Özet: Rücu davasında, sorumlular arasında teselsül hükümleri uygulanmayacağı ve davalıların ancak kusurları oranında sorumlu olacakları gözetilmelidir.

Sigorta şirketine tazminat ödemeye mahkum olan davacı İçişleri Bakanlığı ’nın, minibüs şoförü ve araç komutanına yönelik açtığı rücuen tazminat istemine ilişkin davada; davalıların kusurları oranında sorumlu olacakları gözetilerek, bu konuda bilirkişi raporu da alınıp tazminatın buna göre takdir edilmesi gerekirken, % 50 kusurlu bulunan davalıların bu miktarın % 50' sinin kusurları oranında müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi isabetsizdir.

(6098 s. TBK m. 61, 62)

 

Davacı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından, davalılar Gürkan vd. aleyhine 15.07.2007 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.05.2012 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılardan Gürkan vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan Gürkan tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, A... Sigorta'nın, Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2005/373 Esas, 2006/472 Karar sayılı dosyası kapsamında aleyhlerine rücuan tazminat davası açtığını, sigorta şirketine kaşkolü 73 ... 922 plaka sayılı aracın 01 ... 301 plaka sayılı araçla çarpışması neticesinde zarar gördüğünü, o dosya kapsamında alınan bilirkişi raporundan yolu kapatan jandarma aracının %50 oranında kusurlu olduğunun tespit edildiğini, yargılama sonucunda sigorta şirketine tazminat ödemeye mahkum edilerek ödemede bulunduklarını beyan ederek jandarma minibüsünün şoförü ve araç komutanı olan davalılardan rücuan tahsilini istemiştir.

Davalılardan Gürkan kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, %50 kusurlu bulunan davalıların bu miktarın %50'sinin kusurları oranında davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde, davalıların müteselsilen sorumlu oldukları ileri sürülmüş ve mahkemece de istem gibi hüküm kurulmuştur.

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkin olup; rücu davasında, sorumlular arasında teselsül hükümleri uygulanamaz. Davalılar ancak kusurları oranında sorumludurlar. Açıklanan ilke gözönünde tutularak davalıların kusurlarının bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle belirlenmesi ve kusur oranları itibariyle tazminatla sorumlu tutulmaları gerekir. Dosyada tarafların kusur oranlarına ilişkin herhangi bir bilirkişi raporu da bulunmamaktadır. Karar, açıklanan nedenlerle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:      Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 20.04.2015 14:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol