14 Nisan 2015 Salı 13:39
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı
 T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

 

E: 2015/801

K:2015/1909

T: 16.02.2015

 

·                   Sözlü Yargılamada Duruşma Davetiyesi

·                  Tarafların Yokluğunda Hüküm Verilmesi

·                  Duruşma Günü Belirlenmesi

·                  Son Sözlerin Sorulması

Özet:          Hukuk Muhakemeleri Kanununun emredici düzenlemelerini yerine getirmek zorunda olan mahkemece, sözlü yargılama ve hüküm için duruşma günü tayin edilmeden, taraflara açıklama ve son sözlerini söyleme hakkı tanınmadan karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

(6100 s. HMK m. 33, 184, 186 )

(7201 s. Tebligat K. m. 9)

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hüküm davalı-karşı davacı (koca) tarafından kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Mahkeme, tahkikatın bitiminden (HMK. md. 184) sonra sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkarılacak davetiyede (Tebligat K. md. 9) belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir (HUMK. m. 186/1). Sözlü yargılamada mahkeme, tarafların son sözlerini sorar ve hükmünü verir (HMK. m. 186/2).

 

Hâkim, Türk Hukukunu re'sen uygular (HMK. m. 33). Mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanununun emredici düzenlemelerinin gereğini yerine getirmek zorundadır (HGK, 13.03.2013, 2013/802 esas, 2013/347 karar). Mahkeme, sözlü yargılama ve hüküm için yeni bir duruşma günü tayin etmeden, davalının yokluğunda hüküm vermiştir. Yerel mahkeme hâkimi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 33. madde hükmünü dikkate almayarak taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama ve son sözlerini söyleme hakkı vermeyerek Hukuk Muhakemeleri Kanununun 184 ve 186. maddelerinin emredici ve açık hükmünü uygulamadığından, hükmün münhasıran bu sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

 

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 14.04.2015 14:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol