03 Haziran 2015 Çarşamba 14:32
Yargıtay Ceza Dairesi Kararı
 T.C.             

YARGITAY

4. Ceza Dairesi

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2014/31230              

Karar No : 2015/24276

Tebliğname No : 4 - 2010/248982

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ      : 15/06/2010

NUMARASI                : 2006/726 (E) ve 2010/812 (K)

SANIKLAR                  : Ahmet KÜÇÜKAKKAŞ, Kadiriye KÜÇÜKAKKAŞ, Levent DEMİR

SUÇLAR                     : Tehdit, yaralama, hakaret

SUÇ TARİHİ               : 27/10/2006

HÜKÜMLER                : Mahkumiyet

TEMYİZ EDEN            : Sanıklar müdafileri

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama, bozma

 

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A-Sanık Ahmet Küçükakkaş'ın katılan Sabri Demir'e yönelik hakaret suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık Ahmet Küçükakkaş müdafiinin tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

B-Diğer hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-Sanık Ahmet Küçükakkaş'ın katılan Levent Demir ve mağdur Muhammed Küçükakkaş'a yönelik yaralama eylemleri, sanık Levent Demir'in katılan Kadiriye Küçükakkaş'a yönelik yaralama eylemi ve sanık Kadiriye Küçükakkaş'ın katılan Levent Demir'e yönelik yaralama eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Sanık Levent Demir'in, katılan Kadiriye Küçükakkaş'a yönelik yaralama eyleminin silahla işlendiği kabul edilmesine rağmen, TCK'nın 86/3.e maddesine göre cezada artırım yapılmamış ise de, karşı temyiz bulunmadığından bozma yapılamayacağı,

Anlaşıldığından sanıklar Ahmet Küçükakkaş ve Kadiriye Küçükakkaş müdafii ile sanık Levent Demir müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye kısmen uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2-Sanık Levent Demir'in, katılan Ahmet Küçükakkaş'a yönelik tehdit ve yaralama suçlarından kurulan hükümlerin temyizine gelince; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

a)Katılanın, kardeşi ile arasında yaşanan tartışmayı izleyen sanığın babasına hakaret etmesi üzerine, sanığın yükletilen eylemleri gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi karşısında, sanık hakkında, TCK'nın 29. maddesinin uygulanma olanağının tartışılmaması,

./..

.2.

Esas No    : 2014/31230              

Karar No : 2015/24276

Tebliğname No        : 4 - 2010/248982

b)CMK'nın 231/6-c maddesinde belirtilen zarar kavramının, maddi zarara ilişkin olup, manevi zararı kapsamadığı, yargılamaya konu tehdit suçunda da maddi bir zararın oluşmadığı gözetilerek, sabıkası bulunmayan ve cezası ertelenen sanığın, "kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları" gözönünde bulundurulup yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususu değerlendirilmeden, sanık hakkında, "zararın giderilmediği" şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle, tehdit suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık Levent Demir müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

H. AŞANER

Üye

M. K. SEMERCİOĞLU

Üye

D. M. CEVHER

Üye

N. MERAN

Üye

DR. M. KAYA

adalet.org

Son Güncelleme: 03.06.2015 14:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol