25 Mayıs 2015 Pazartesi 12:05
Yargıtay Ceza Dairesi Kararı
 
T.C.
YARGITAY
3. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2014/23214
Karar No : 2014/42515
Tebliğname No : 3 - 2013/77689

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/01/2013
NUMARASI : 2013/13 (E) ve 2013/97 (K)
SUÇA SÜRÜKLENEN 
ÇOCUK : Şafak HALÜK
HÜKÜM : Suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine dair
TEMYİZ EDEN : Suça sürüklenen çocuk müdafii

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
5271 sayılı CMK'nin 231/11. maddesinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen kişinin denetim süresi içerisinde kasıtlı yeni bir suçu işlemesi halinde hükmün açıklanacağının düzenlendiği, işlenen suçun kesin ya da temyizi kabil olup olmamasının önemi bulunmadığı anlaşıldığından; tebliğnamenin suça sürüklenen çocuk hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının açıklanmasına konu Hatay 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/675 E. 2012/1030 K. Sayılı ilamının kesin nitelikte adli para cezası olduğu ve kesin nitelikteki bu karar dikkate alınarak suça sürüklenen çocuğun denetim süresini ihlal ettiği gerekçesiyle hükmün açıklanmasına karar verilemeyeceğine yönelik bozma istemli görüşüne iştirak edilmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün talebe aykırı olarak ONANMASINA, 22.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.
M. M. KAYA
Üye
İ. KÖSE
Üye
A. CENGİZ
Üye
O. ATALAY
Üye
H. CANAN

adalet.org
Son Güncelleme: 25.05.2015 12:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol