banner200
banner235
banner225
14 Nisan 2015 Salı 13:13
Yargıtay Ceza Dairesi Kararı
banner188
banner213
banner230
 T.C.

YARGITAY

Yedinci Ceza Dairesi

 

E:2014/6568

K: 2015/1330

T: 27.01.2015

 

·                  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

·                  Yükümlülüklere Uymama

·                  Kasten Yeni Bir Suç İşleme

·                  Açıklanmasına Karar Verilen Hükmün Tutanağa Tam Olarak Yazılması Gereği

 

Özet: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hakkımdaki hükmün açıklanmasına karar verilirken, denetime imkân verecek ve infazda tereddüt oluşturmayacak biçimde, önceki karara kısmen veya tamamen atıf yapılmaksızın, sanık hakkında verilen hükmün duruşma tutanağına tam olarak yazılması gerekir. Denetim süresi içerisinde, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyen sanık hakkında koşulların varlığı halinde ve yasal zorunluluk olan hallerde cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya ertelenmesine karar verilerek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurulabilecek ise de, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işleme halinde bu uygulamaların yapılmasına yasal imkan bulunmamaktadır.

 

4926 sayılı Yasa uygulanmak suretiyle adli para cezası tayin edilmiş ise de, eşya müsaderesi, nispi harç ve vekalet ücreti konularında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin önceki karara atıfla yetinilmesi; önceki kararda dava konusu nakil vasıtasının müsaderesine karar verildiği halde, bu kez iadesine hükmedilmesi isabetsizdir.

 (5271 s. CMK m. 231/11)

(4926 s. KMK m. 3/a-2, 4/a-2)

 Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

 5271 sayılı CMK'nın 231/11. madde ve fıkrasında yer alan "Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir." şeklindeki hüküm de dikkate alınarak;

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hakkımdaki hükmün açıklanmasına karar verilirken, denetime imkân verecek ve infazda tereddüt oluşturmayacak biçimde, önceki karara kısmen veya tamamen atıf yapılmaksızın, sanık hakkında verilen hükmün duruşma tutanağına tam olarak yazılması gerekir. Denetim süresi içerisinde, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanık hakkında koşullarının varlığı halinde ve yasal zorunluluk olan hallerde cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya ertelenmesine karar verilerek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurulabilecek ise de, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işleme halinde bu uygulamaların yapılmasına yasal imkân bulunmamaktadır.

 Hükmün açıklanmasına ilişkin temyiz incelemesine konu kararda ise;

 4926 sayılı Yasa uygulanmak suretiyle adli para cezası tayin edilmiş ise de, eşya müsaderesi, nispi harç ve vekâlet ücreti konularında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin önceki karara atıfla yetinilmesi; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin önceki kararda dava konusu nakil vasıtasının müsaderesine karar verildiği halde, bu kez iadesine hükmedilmesi suretiyle CMK'nın 231. maddesi hükmüne aykırı davranılması,

 Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 27.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 14.04.2015 13:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol