banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
01 Nisan 2016 Cuma 10:09
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı İş Yerinde Şaka
banner188
banner213
banner230
9. Hukuk Dairesi         2013/12214 E.  ,  2015/7732 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A)Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalı otomobil fabrikasında kaportacı olarak 05/10/1999 tarihinde işe başladığını, 11 yıl 8 ay sürekli kesintisiz çalıştığını, 21/06/2011 günü personel bölümüne çağrılarak bekleme odasında bir saat 45 dakika bekletildikten sonra kendisine işten çıkartıldığı söylenerek hiç bir açıklama yapılmadan güvenlik görevlilerince kapıdan dışarıya çıkartıldığını, davacıya verilen 21/06/2011 tarihli çalışma belgesinde işten çıkma nedeni olarak 4857 Sayılı Yasa 25/II-d maddesinin gösterildiğini, ancak anılan kanun maddesine aykırı hiç bir hareketinin olmadığını, 18/06/2011 günü yemek dönüşü 19:30 da iş başı yaptığında davacının çalıştırıldığı montaj atölyesinin grup lideri olan ...'in bir arkadaşı ile çay içmek için kenardaki toplantı masasına oturduğunu ve o sırada çekiçleme işi yapan müvekkiline çok ses yaptığını belirterek bağırarak hakaret ettiğini ve davacının işi olduğu için yapmak zorunda olduğunu belirtmesine rağmen bağırmaya ve hakaretlerine devam ettiğini, davacının da bunun üzerine elleri ile ...'in yüzünü tutarak bu işi yapmak zorunda olduğunu söylediğini ancak asla vurmadığını ve küfür etmediğini, daha sonra da olayın kapandığını, davalı şirkette kaportacı olarak çalışan müvekkilinin normal şartlarda kaynak alan müdürlüğüne bağlı kaynak atölyesinde çalıştırılması gerekirken proses belgesi olmadan montaj alan müdürlüğü trim 1’de çalıştırıldığını, ancak haksız ve hukuka aykırı bir şekilde işten çıkartıldığını, alacaklarının da ödenmediğini, 2011 yılına ait yıllık izninin kullandırılmadığını, en son net 1.780,00-TL maaş aldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin alacaklarını talep etmiştir.
B)Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının iş akdinin İş Kanunu 25/II-d maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, somut olayda davacının işyerinde başka bir işçi ile kavga ettiğini, ... isimli işçinin boğazına sarılarak yumruk attığını, olay sonrası alınan savunmasında davacının diğer işçi ile kavga ettiğini ikrar ettiğini, davacının hem diğer çalışan ile kavga etmek sureti ile iş disiplinine ve işyeri düzenine uygun olmayan davranışlar sergilediğini hem de hat üzerinde giden araca çekiç ile zarar verdiğini, bu durum karşısında disiplin kuruluna sevk edilen davacının iş akdinin TİS’in 36. maddesinin 29. bendinde ve İş Kanunu 25/II-d de yer alan hükümler uyarınca feshedilmesine karar verildiğini, bu nedenle davacının taleplerinin reddi gerektiğini, 2011 yılına ait herhangi bir yıllık ücretli izin alacağı ve ayrıca herhangi bir fazla mesai ücret alacağı bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının eylemi nedeni ile işyerinde iş uyumunun bozulduğu ve davalı işveren tarafından davacı ile iş ilişkisine devam etmede güven ilişkisinin zedelendiği, yapılan fesih haklı fesih boyutuna ulaşmasa da geçerli fesih olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı belirtilerek davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacı haksız bir şekilde işten çıkarıldığını, İş Kanunu 25/II-d maddesine aykırı bir hareketinin olmadığını, 18/06/2011 günü çekiçleme işi yaparken grup lideri ...’in çok ses yaptığını belirterek kendisine bağırarak hakaret ettiğini ve işi olduğu için yapmak zorunda olduğunu belirtmesine rağmen bağırma ve hakaretlerine devam ettiğini, bunun üzerine elleri ile ...'in yüzünü tutarak bu işi yapmak zorunda olduğunu söylediğini ancak asla vurmadığını ve küfür etmediğini iddia etmekte, davalı ise davacının diğer işçi ...’in boğazına sarılarak yumruk attığını, olay sonrası davacının alınan savunmasında da ikrar ettiğini, disiplin kurulu kararı ile iş akdinin feshedildiğini, feshin haklı ve hukuka uygun olduğunu savunmaktadır.
Olay günü çekiçleme işi yapan davacının çok ses çıkarması üzerine yakın masada oturan grup lideri ...’in şaka yollu davacıya çok ses çıkardığını, biraz yavaş vurmasını söylemesi üzerine çıkan tartışmada, davacının ...’e sataştığı, boğazına sarıldığı, araya girenlerin engellemesi ile ayrıldıkları tüm dosya kapsamı ve tanık beyanları ile de sabit olup, 21/06/2011 tarihli disiplin kurulu kararı ile davacının iş akdi İş Kanunu 25/II-d ile TİS 36/29 maddeleri uyarınca haklı nedenle feshedilmiştir. Davacının davranışı, işverenin başka bir işçisine sataşma niteliğinde olup, bu anılan hükümler uyarınca işveren yönünden hatalı neden teşkil eder.
İş akdi haklı nedenle sonlandıran işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı açıktır. Bu taleplerin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 01.04.2016 10:11
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol