banner200
banner222
19 Şubat 2013 Salı 14:02
Yargıtay 6.Hukuk Dairesi Kararı :İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETİN
banner188
banner213
banner230
Daire:6
Tarih:2012
Esas No:2012/14388
Karar No:2012/16753
Kaynak:
İlgili Maddeler:TMK 677
İlgili Kavramlar:İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETİN
TC.
YARGITAY
6.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/14388
KARAR NO:2012/16753
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ …………… SULH HUKUK
TARİHİ 17/04/2012
NUMARASI 2011/668-2012/283
DAVACI NİZAMETTİN CAN
DAVALI HALİT VE ARK
DAVA TÜRÜ İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ


Mahalli mahkemesinden verilmiş buluna yukarıda tarih ve numarası yazılı iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, otuz üç adet taşınmazdaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istemine ilişkindir. Davacı 103 ada 298 parsel sayılı taşınmaz hakkında açtığı davasından diğer dava konusu otuz iki adet taşınmaz hakkında açılan davanın kabulüne, elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmiş, hüküm davacı Nizamettin Can tarafından temyiz edilmiştir.
TMK’nın 644 maddesi gereğince elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine kara verilirken paydaşlar , kök miras bırakanın mirasçılık belgesine, miras bırakandan sonra vefat eden mirasçılar var ise bunlara ait mirasçılık belgeleri ve TMK’nun 677, maddesi gereğince yapılan pay temliklerin göre tespit edilmeli, oluşan duruma göre sahip oldukları hisse miktarları dikkate alınarak, paylı mülkiyet payları hesap edilerek hüküm kurulmalıdır,
Davaya konu edilen taşınmazların 22. 05. 2007 Tarihinde yapılan kadastro tespitleri sonucu davacı Nizamettin Can ile davalılar Halit Can, Şükrü Can ve Nurhan Akçay adlarına verasette iştirakli olarak kayıt olduğu ve dosyada mevcut kök muris Şevket Can’ın mirasçılık belgesinde ise tapudaki maliklerden başka mirasçılarının da bulunduğu görülmektedir, Davaya konu taşınmazlardaki miras paylarının, bir kısım mirasçılar tarafından TMK’nun 677. maddesi gereğince davacıya devredildiği tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Mahkemece tapu kaydına dayanak teşkil eden mirasçılar arasındaki pay temliklerine ilişkin kayıtlar Tapu sicil Müdürlüğünden getirtilerek, pay temliklerinin hangi mirasçılar arasında yapıldığı, ve payları belirlenerek hüküm kurulması gerekirken pay temlikleri nazara alınmadan yazılı şekilde kök muris Şevket Can’ın mirasçılık belgesi dikkate alınarak mirasçılık belgesinde belirtilen tüm mirasçılara pay verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK. Ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 17. 12. 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

adalet.org
banner229
Son Güncelleme: 19.02.2013 14:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol