banner200
banner222
05 Mart 2013 Salı 19:15
Yargıtay 5.Hukuk Dairesi Kararı Kamulaştırma Bedel Tespiti
banner188
banner213
banner230
Daire:5
Tarih:2012
Esas No:2012/25595
Karar No:2013/1949
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kamulaştırma bedel tespiti
T.C.
YARGITAY
5. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/25595
KARAR NO: 2013/1949
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 06/09/2012
NUMARASI : 2010/747-2012/460
DAVACI :Karayolları Genel Müdürlüğü Vek.Av.Ahmet Süngü
DAVALI : Hasan Yıldırım Vek.Av.Resul Elmas

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
- K A R A R -
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davalı vekilinin tüm, davacı idare vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olup yerinde değildir. Ancak;
Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ve bedeline hükmedilen yapıların davacı idareye ait olduğuna karar verilmesi gerekirken, buna ilişkin hüküm kurulmaması,
Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki 3. bendin sonuna (dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ve bedeline hükmedilen yapıların davacı idareye ait olduğunun tespitine) kelimelerinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalılardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
B.Yıldırım N.Başsorgun N.Kayıran D.M.Cevher M.Kış
banner229
Son Güncelleme: 05.03.2013 19:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol