banner200
banner222
13 Mart 2013 Çarşamba 11:52
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Kararı Süresinden sonra temyiz harcının yatırılması
banner188
banner213
banner230
Daire:2
Tarih:2013
Esas No:2012/8713
Karar No:2013/4049
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:süresinden sonra temyiz harcının yatırılması
T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: KARAR NO:
2012/8713 2013/4049
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN :

MAHKEMESİ :Gölcük 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :07.12.2011
NUMARASI :Esas no:2010/586 Karar no:2011/736
DAVACI :Selahattin Sezer Şeran
DAVALILAR :1-İsmet Bahar Şeran 2-Selahsum Bahri Yazıcıoğlu
DAVA TÜRÜ :Satış İşleminin İptali-Aile Konutu Şerhi Konulması-Katkı Payı Alacağı
TEMYİZ EDEN :Davalılar

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalılar tarafından; satışın iptali yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 19.02.2013 günü temyiz eden davalı Selahsum Bahri Yazıcıoğlu ile vekili Av.Hüseyin Bacacı ve karşı taraf temyiz eden diğer davalı İsmet Bahar Şeran vekili Av.Ulvi Tunç geldiler. Davacı Selahattin Sezer Şeran ile vekilleri gelmediler. Gelmeyen davacı vekili Av.Kazım Bora Yıldız'ın yokluğunda yargılama yapılmasını isteyen mazeret dilekçesi gönderdiği görüldü. Gelenlerin Konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece, hükmü temyiz eden davalılardan Selahsum Bahri Yazıcıoğlu vekiline temyiz giderlerindeki noksanlığı tamamlaması için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434/3. maddesi gereğince 27.02.2012 tarihinde muhtıra çıkartılmış, muhtırada "noksan giderin tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içinde mahkeme veznesine yatırılması" istenmiş, aksi takdirde temyiz talebinden vazgeçmiş sayılacağı bildirilmiştir. Muhtıra davalı Selahsum vekiline 08.03.2012 tarihinde tebliğ edildiği halde, talep edilen bu gider muhtırada tanınan yedi günlük süreden sonra 22.03.2012 tarihinde mahkeme veznesine yatırılmıştır. Bu durumda, mahkemece davalı Selahsum'un temyiz isteği hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 434/3. maddesi gereğince bir karar verilmek ve aynı Yasanın 432. maddesinin (son) fıkrası uyarınca bu kararı ilgilisine tebliğ etmek ve bu kararın da temyiz edilmesi halinde gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE, oybirliğiyle karar verildi.19.02.2013(Salı)

Başkan Üye Üye Üye Üye
Necdet Gürbüztürk Halim Kayapınar A.İnci Özden Mahmut Kamacı Mustafa Ateş


1-ZK/HA/EB
Karşılaştırıldı
Y.İşl.Müd.S.Karakoca
banner229
Son Güncelleme: 13.03.2013 11:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol