banner200
banner235
banner225
11 Mart 2013 Pazartesi 11:28
Yargıtay 2.Ceza Dairesi Kararı Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinde Sanık Aleyhine Vekalet Ücreti Ve Yargılama Giderine Hükmedilemez
banner188
banner213
banner230
Daire:2
Tarih:2012
Esas No:2012/30816
Karar No:2013/2466
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK 327
İlgili Kavramlar:CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNDE SANIK ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEZ
T.C.
YARGITAY
2. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2012/30816
Karar No : 2013/2466
Tebliğname No : 2 - 2012/285218
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 17/09/2012
NUMARASI : 2012/288 (E) ve 2012/630 (K)
SANIK : H.G
SUÇ : Karşılıksız yararlanma
HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığına
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Düz. Onama

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.03.2012 gün ve 2011/4-415 esas, 2012/92 karar sayılı kararında da belirtildiği gibi,CMK .nun 327. maddesinin birinci fıkrası; “hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir” şeklinde düzenlemeye yer vermiş olup,maddenin gerekçesinde ise “sanığın kendi kusuruyla sebep olduğu giderler” kavramı ile “hakkında kamu davası açılmış olan kişi kendi savsama veya kusuruyla bilirkişi veya tanıkların dinleneceği veya yüzleştirme yapılacak duruşmaya katılmaması ve bu işlemlerin yenilenmesinin gerekmesi, kendisini suçlama gibi nedenlerden kaynaklanan” giderlerin anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.
Somut olayda ise, dosya kapsamına göre sanığın kusurundan kaynaklanan bir gider bulunmadığından elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan açılmış kamu davasında yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, 6352 sayılı Yasanın geçici 2/2 ve CMK.nun 223/4-a maddeleri gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanığın katılan lehine dilekçe yazım ücretini ödemesine ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiyle düzeltilmesi mümkün bulunmakla; hüküm fıkrasından dilekçe yazım ücretine hükmedilmesine ilişkin bölümün çıkarılarak yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,11/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
N. BARAN
Üye
M. COŞKUN
Üye
A. DURU
Üye
M. Ş. TANRISEVEN
Üye
D. TELLİ

banner229
Son Güncelleme: 11.03.2013 11:29
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol