banner200
banner235
banner225
15 Şubat 2013 Cuma 10:15
Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Kararları YARGI YOLU NEDENİYLE GÖREVSİZLİKLERDE YARGILAMA GİDERLERİ
banner188
banner213
banner230
Daire:22
Tarih:2012
Esas No:2012/29236
Karar No:2012/28475
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:HMK 331/2
İlgili Kavramlar:YARGI YOLU NEDENİYLE GÖREVSİZLİKLERDE YARGILAMA GİDERLERİ
T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/29236
KARAR NO : 2012/28475
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Diyarbakır 1. İş Mahkemesi
TARİHİ : 09/10/2012
NUMARASI : 2012/735-2012/740
DAVACI : DAVUT KAŞ ADINA VEKİLİ AVUKAT MURAT GÖKTAY
DAVALI : DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA VEKİLİ AVUKAT ZOZAN ULA

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, davayı görev yönünden reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Özlü tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekil davalının iş yerinde davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenlere dayanmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre ücret ve diğer haklar ile işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesini istemiştir.
Davalı vekili, davanın görevsiz mahkemede açıldığını ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davacının Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Ocağında statü hukukuna ve 657 sayılı DMK'na tabi olarak hizmetli ünvanı ile görev yaparken 657 sayılı DMK'nun 125. 1. fıkra e bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarılma cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, davacı ile davalı işveren arasında hizmet akdinin bulunmadığı ve mahkemenin görevsiz olduğu gerekçesi ile davanın yargı yolu yönünden görevsizliği nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK'nun 114/1. maddesine göre yargı yolu ve mahkemenin görevi dava şartlarındandır.
Toplanan delillere kararın dayandığı gerektirici nedenlere göre mahkemece görevsizlik kararı verilmesi yerindedir.
Ancak, anılan yasanın "Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri" başlığı altındaki 331. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen "görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararlarından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder" hükmü uyarınca yargı yolu ile görevsizlik kararı sonucu verilen red kararlan, henüz davayı esastan sonuçlandırmadığından davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderine de o mahkemece hükmolunmalıdır.
./..
ESAS NO : 2012/29236 -2-
KARAR NO : 2012/28475

Yukarıda açıklanan nedenlerle, HMK'nun 323/1-ğ maddesi gereğince yargılama giderlerinden sayılan vekâlet ücretine de görevsizlik veya yargı yolu nedeni ile verilen red kararında ayrıca hükmolunamaz.
Mahkemece bu husus gözardı edilerek yargılama giderlerine bu bağlamda davacı aleyhine yargılama gideri yükletilmesi ve davalı yararına da vekalet ücretine takdir edilmesi doğru değildir. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şekilde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca 1086 sayılı mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun uygulanmasına devam olunan 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararda hüküm sonucunda geçen ve yargılama giderlerini belirten "-Alınması gereken 21,15 TL harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, -Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 1.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.Tüm yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına." sözcük ve rakamları içeren bentlerin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 17/12/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
R.Balta F.E.Kabasakal S.Namazcı M.Akkaya S.GöktaşHARÇ TL.
21,15 TL Onama
21,15 TL Peşin
--------------------------
00,00 TL Kalan
banner229
Son Güncelleme: 15.02.2013 10:15
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol