banner200
banner222
15 Şubat 2013 Cuma 10:14
Yargıtay 21.Hukuk Dairesi Kararı HİZMET TESPİTİ HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE T.C.
banner188
banner213
banner230
Daire:21
Tarih:2012
Esas No:2011/2953
Karar No:2012/17391
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:506 SAYILI KANUN 79/9
İlgili Kavramlar:HİZMET TESPİTİ HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE
T.C.
YARGITAY
21. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/2953
KARAR NO : 2012/17391 Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Elazığ İş Mahkemesi
TARİHİ : 29/12/2010
NUMARASI : 2009/137-2010/699

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 01/09/1981-31/10/1983 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Cemile Çalışkan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
K A R A R

Davacı, eşi Rüştü Sertkaya'nın davalı işveren Hasan Felekoğlu yanında geçen ve işe giriş bildirgesi verilmesine rağmen kayıtlarda görünmeyen 1.9.1982-31.10.1983 tarihleri arasında kalan çalışmalarının tespitini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.9.1982-30.11.1982, 1.3.1983- 31.10.1983 tarihleri arsında çalıştığının tespitine karar verilmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya aykırıdır.
Dava, Davacının davalı işveren nezdinde 1.9.1982 tarihli bildirgeye dayalı olarak geçen ve Kuruma kayıt ve tescil edilmeyen sigortalı hizmetlerinin tespiti istemine ilişkindir. Bu yönü ile davanın yasal dayanağı belirgin olarak 506 sayılı Yasanın 79/9 maddesidir. Anılan maddede yönetmelikle yer alan belgeleri işveren tarafından verilmeyen sigortalılar çalıştıkları hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açacakları hükmü öngörülmüştür. Madde de belirtildiği üzere yönetmelikle tespit edilen belgelerin (işe giriş bildirgesi,dönem bordrosu) verilmesi durumunda 5 yıllık hak düşürücü süreden bahsedilemiyeceği açıktır. Ne var ki kesintili çalışmanın varlığı durumda hak düşürücü süre her kesintili çalışma yönünden yeniden hesaplanmalıdır.
Somut olayda davacı ile ilgili olarak 1.9.1982 tarihli işe giriş bildirgesi verilmiş olup 1.9.1982-30.11.1982 tarihleri arasında geçen hizmet yönünden davanın kabulü yerinde ise de, mahkemece çalışmanın kesintili olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olması karşısında, 1.3.1983- 31.10.1983 tarihleri arasında ki çalışmalar yönünden hak düşürücü süreyi kesecek belgelerin (işe giriş bildirgesi, dönem bordrosu vb. çalışmanın tespitine ilişkin müfettiş raporu vs) verilmemesi karşısında hak düşürücü sürenin dolduğu gözardı edilerek 1.3.1983- 31.10.1983 tarihleri arasında çalışmalar yönünden davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmamıştır.
O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 15.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

adalet.org
banner229
Son Güncelleme: 15.02.2013 10:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol