banner200
banner222
13 Mart 2013 Çarşamba 11:53
Yargıtay 15.Hukuk Dairesi Kararı İTİRAZIN İPTALİ - YETKİ
banner188
banner213
banner230
Daire:15
Tarih:2012
Esas No:2012/150
Karar No:2012/1286
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:İİK 67
İlgili Kavramlar:İTİRAZIN İPTALİ - YETKİ
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2012/150
Karar No: 2012/1286

♦İTİRAZIN İPTALİ
♦YETKİLİ MAHKEME

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, İcra İflas Kanunu'nun 67. maddesi uyarınca itirazın iptali istemi ile açılmış mahkemece icra takibinin mahkemenin yetki sınırları dışında bulunan Üsküdar İcra Müdürlüğü'nde yapılmış olması nedeniyle reddine karar verildiği gibi, davalıya husumet düşmeyeceğine de karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

İcra takibine itirazında borçlu yönetim, takibin yetkisiz icra dairesinde yapıldığı yolunda bir açıklama yapmamış, mahkemede açılan itirazın iptali davasına verdiği cevabında ise davanın ticaret mahkemesinde görülmeyeceğini ileri sürerek iş alanı itirazında bulunmuştur. Mahkemenin yetkisine itiraz etmemiştir. Ticaret mahkemesi iş alanı itirazını kabul ederek davayı asliye hukuk mahkemesi'ne göndermiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Oysa yetkinin kamu düzeniyle ilgili olmadığı durumlarda mahkeme yetki itirazı olmadan kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Açılan itirazın iptali davasına bakmakla yükümlüdür. İİK'nın 67. maddesinde düzenlenen itirazın iptali davalarının icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılacağına dair bir yasa hükmü de bulunmamaktadır. Mahkemelerin yetkisi yasalarda düzenlenmiş olup, yasada yer almayan bir yetki kuralı mahkemece kendiliğinden uygulanamaz. Öte yandan mahkemece davalıya husumet düşmeyeceğine de karar verilmiş ise de davalı vekili cevabında davacıya bir kısım işlerin yaptırıldığını ve bedelinin de ödendiğini, yapılan imalatın tutarının talep edilen kadar olmadığını savunmuştur. Yani aralarındaki akdi ilişkiyi benimsemiştir. Bu durumda mahkemece işin esasının incelenerek davanın sonuçlandırılması gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Kabule göre de davanın red gerekçesine göre davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi yerine nispi tarifeden hesaplanan ücretin tahsiline karar verilmesi de doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 05.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 13.03.2013 11:54
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol