25 Haziran 2013 Salı 11:08
Yargıtay 14. Ceza Dairesi
 Daire:14

Tarih:2013

Esas No:2011/9965

Karar No:2013/3046

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:TCK 37, 39, 110,

İlgili Kavramlar:KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, ETKİN PİŞMANLIK, SUÇA İŞTİRAK, YARDIM EDEN

T.C.

YARGITAY

14. Ceza Dairesi

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No                : 2011/9965

Karar No              : 2013/3046

Tebliğname No : 5 - 2009/129077

 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar C.A, H.A, M.K, H.Y, R.A, E.Z.(Y), A.Y, B.A, K.Ç, H.E, M.Z, M.A ile G.Z'ın yapılan yargılamaları sonunda; sanıklar C, H.A, M, H.Y, R., A., B, K, H.E, M ile Mur'in atılı suçtan mahkûmiyetlerine (sanık Meh hakkında üç kez, sanıklar Hü. Yö ile Hü. As'in ikişer, diğer sanıkların birer kez ve sanıklar Gül ile Esm'nın beraatlerine dair Kiraz Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2008 gün ve 2006/240 Esas, 2008/277 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar Cem, Hüs Asr, Meh, Hüsn Yör, Ra, Al, Bir, Ka, Hü Ert, Mus ve Muzr müdafileri ile katılanlar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi;

Hükmedilen ceza miktarları nazara alınarak sanıklar Cem, Meh, Hsyn Yrk, Al, Hsyn Askr müdafilerinin duruşmalı inceleme taleplerinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 318. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verilmekle gereği düşünüldü:

Sanıklar Cem ile Al haklarında mağdure Emn'ye karşı ve sanık Mhmt hakkında mağdureler Nry, Emn, Zbyd'ye karşı işledikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri ile sanıklar Glsm ve Esm haklarında verilen beraat kararlarının incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, sanıklar Cml, Al, Mhmt müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle adları geçen sanıklar haklarında kurulup usul ve kanuna uygun olan mahkûmiyet hükümlerinin ve katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle sanıklar Glsm ile Esm haklarında verilen beraat kararlarının ONANMASINA,

 

./..

 

-2-

Esas No                : 2011/9965

Karar No              : 2013/3046

Tebliğname No : 5 - 2009/129077

 

Sanık Hsyn Yrk'ün mağdureler Nry ile Emn'ye, sanık Hsyn skr'in mağdureler Zbyd ile Emn'ye ve sanık Kdr'in ise mağdure Emn'ye karşı işledikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skr'in mağdureler Nry ve Zbyd'ye karşı gerçekleştirdikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde, .mn'nin kaçırılmasını sağlamak maksadıyla mağdureler Nry ile Zbyd'yi tutup eşarpla ellerini bağlayan sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skr'in, .mne'nin diğer sanıklarca götürülmesinden sonra adları geçen mağdureleri kendilerine herhangi bir zarar vermeksizin serbest bırakıp, olay yerinden ayrıldıklarının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, haklarında koşulları oluştuğu halde TCK.nın 110. maddesinin uygulanmaması suretiyle cezaların fazla tayini,

Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn -skr'in, diğer sanıklar Cml, al. ve Mhmt'le beraber mağdure -mn'yi kaçırmak için gittikleri dağda mağdureler Nry ile Zbyd'yi etkisiz hale getirmek suretiyle diğer sanıkların, -mn'yi kaçırması eylemine TCK.nın 37/1. maddesi kapsamında katıldıkları anlaşıldığı halde, haklarında TCK.nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezalarının eksik tayini,

Sanık Kdr'in olay gecesi evine diğer sanıklar Cml, al. ve Mhmt tarafından getirilen mağdure -mn'nin kıyafeti ile durumundan zorla kaçırıldığını anladığı halde rızasıyla kaçtığına dair hazırladığı yazıyı imzalattıktan sonra mağdureyi diğer sanıklar Cml, Al- ve Mhmt'le beraber aracına alıp başka bir köyde oturan sanık Mstf'nın evine getirmesi suretiyle atılı suça TCK.nın 37/1. maddesi kapsamında katıldığı anlaşıldığı halde, hakkında TCK.nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezasının eksik tayini,

Sanıklar Hsyn -rtrk, Rmzn, Mstf, Brl ile Mzffr haklarında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin temyiz incelemesine gelince,

Mağdure -mn'nin aşamalardaki anlatımları, savunmalar, bir kısım tanık beyanları ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında adları geçen sanıkların mağdure -mn'nin zorla kaçırılması eylemine katılmadıkları gibi, sonraki aşamalarda da zorla kaçırıldığını bilerek değişik yerlerde hürriyetinden yoksun kılınması eylemine bilinçli şekilde iştiraklerinin olduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilerek, atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi,

-3-

 

Esas No                : 2011/9965

Karar No              : 2013/3046

Tebliğname No : 5 - 2009/129077

 

Kanuna aykırı, katılanlar vekili, sanıklar H. Y H.A, K.H E, R, M, B ve M müdafilerinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

K.ÖZKAN İ.ÖZYURT M.DEMİRDAĞ K.KAYAN K.ÇOKAL

 

 

 

 

Karşılaştırıldı.

Yz.İşl.Müdürü

 

EY.          T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No      : 2011/9965 Karar No    : 2013/3046 Tebliğname No          : 5 - 2009/129077 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar C.A, H.A, M.K, H.Y, R.A, E.Z.(Y), A.Y, B.A, K.Ç, H.E, M.Z, M.A ile G.Z'ın yapılan yargılamaları sonunda; sanıklar C, H.A, M, H.Y, R., A., B, K, H.E, M ile Mur'in atılı suçtan mahkûmiyetlerine (sanık Meh hakkında üç kez, sanıklar Hü. Yö ile Hü. As'in ikişer, diğer sanıkların birer kez ve sanıklar Gül ile Esm'nın beraatlerine dair Kiraz Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2008 gün ve 2006/240 Esas, 2008/277 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar Cem, Hüs Asr, Meh, Hüsn Yör, Ra, Al, Bir, Ka, Hü Ert, Mus ve Muzr müdafileri ile katılanlar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi; Hükmedilen ceza miktarları nazara alınarak sanıklar Cem, Meh, Hsyn Yrk, Al, Hsyn Askr müdafilerinin duruşmalı inceleme taleplerinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 318. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verilmekle gereği düşünüldü: Sanıklar Cem ile Al haklarında mağdure Emn'ye karşı ve sanık Mhmt hakkında mağdureler Nry, Emn, Zbyd'ye karşı işledikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri ile sanıklar Glsm ve Esm haklarında verilen beraat kararlarının incelenmesinde; Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, sanıklar Cml, Al, Mhmt müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle adları geçen sanıklar haklarında kurulup usul ve kanuna uygun olan mahkûmiyet hükümlerinin ve katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle sanıklar Glsm ile Esm haklarında verilen beraat kararlarının ONANMASINA, ./.. -2- Esas No          : 2011/9965 Karar No    : 2013/3046 Tebliğname No       : 5 - 2009/129077 Sanık Hsyn Yrk'ün mağdureler Nry ile Emn'ye, sanık Hsyn skr'in mağdureler Zbyd ile Emn'ye ve sanık Kdr'in ise mağdure Emn'ye karşı işledikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skr'in mağdureler Nry ve Zbyd'ye karşı gerçekleştirdikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde, .mn'nin kaçırılmasını sağlamak maksadıyla mağdureler Nry ile Zbyd'yi tutup eşarpla ellerini bağlayan sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skr'in, .mne'nin diğer sanıklarca götürülmesinden sonra adları geçen mağdureleri kendilerine herhangi bir zarar vermeksizin serbest bırakıp, olay yerinden ayrıldıklarının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, haklarında koşulları oluştuğu halde TCK.nın 110. maddesinin uygulanmaması suretiyle cezaların fazla tayini, Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn -skr'in, diğer sanıklar Cml, al. ve Mhmt'le beraber mağdure -mn'yi kaçırmak için gittikleri dağda mağdureler Nry ile Zbyd'yi etkisiz hale getirmek suretiyle diğer sanıkların, -mn'yi kaçırması eylemine TCK.nın 37/1. maddesi kapsamında katıldıkları anlaşıldığı halde, haklarında TCK.nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezalarının eksik tayini, Sanık Kdr'in olay gecesi evine diğer sanıklar Cml, al. ve Mhmt tarafından getirilen mağdure -mn'nin kıyafeti ile durumundan zorla kaçırıldığını anladığı halde rızasıyla kaçtığına dair hazırladığı yazıyı imzalattıktan sonra mağdureyi diğer sanıklar Cml, Al- ve Mhmt'le beraber aracına alıp başka bir köyde oturan sanık Mstf'nın evine getirmesi suretiyle atılı suça TCK.nın 37/1. maddesi kapsamında katıldığı anlaşıldığı halde, hakkında TCK.nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezasının eksik tayini, Sanıklar Hsyn -rtrk, Rmzn, Mstf, Brl ile Mzffr haklarında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin temyiz incelemesine gelince, Mağdure -mn'nin aşamalardaki anlatımları, savunmalar, bir kısım tanık beyanları ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında adları geçen sanıkların mağdure -mn'nin zorla kaçırılması eylemine katılmadıkları gibi, sonraki aşamalarda da zorla kaçırıldığını bilerek değişik yerlerde hürriyetinden yoksun kılınması eylemine bilinçli şekilde iştiraklerinin olduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilerek, atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi, -3- Esas No        : 2011/9965 Karar No              : 2013/3046 Tebliğname No       : 5 - 2009/129077 Kanuna aykırı, katılanlar vekili, sanıklar H. Y H.A, K.H E, R, M, B ve M müdafilerinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE K.ÖZKAN İ.ÖZYURT M.DEMİRDAĞ K.KAYAN K.ÇOKAL Karşılaştırıldı. Yz.İşl.Müdürü EY.

Son Güncelleme: 25.06.2013 11:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.