banner200
banner235
banner225
10 Nisan 2015 Cuma 17:32
VASİYETNAMENİN OKUNMASI, AYNI DOSYADAN MİRASÇILIK BELGESİ İSTENEMEYECEĞİ
banner188
banner213
banner230
 T.C
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO.2010/7-335 
KARAR NO.2010/388 
KARAR TARİHİ...14.07.2010

VASİYET ALACAKLISI ---MİRASÇILIK BELGESİ

ÖZET: Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olup; talep, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilen kararla reddedilmiş; Özel Dairece davaya bakılması gerekçesiyle bozulmuştur.

Muris İstanbul İli hudutları içinde bulunan paralarını vasiyetname yoluyla talepte bulunana bırakmıştır. Burada izlenecek yol; öncelikle murisin mirasçılarına bir uyarı göndererek vasiyetin hükmünün yerine getirilmesini istemek, istek yerine getirilmediği takdirde dava açmaktır.

Direnmeye konu olan dosyada ise bu şekilde harcı yatırarak usulüne uygun bir dava bulunmadığından yerel mahkemenin red kararı doğrudur.


(… Dava muayyen mal vasiyeti nedeniyle mirasçılık belgesinin verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1186-2007/1312 Esas ve Karar sayılı vasiyetnamenin açılması dava dosyası üzerinden duruşma açmaksızın ek kararla davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç hüküm vermeye yeterli değildir.

Davacı Yuliya Tekeli tarafından açılan bu dava bağımsız bir dava niteliğinde olup hukuk davalarında duruşma yapılması ve bu dava niteliği gereği yargılamanın basit usule göre gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması gerekmektedir. Davanın dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanması konusunda mahkemeye takdir hakkı tanınmamıştır. Ayrıca HUMK 73.maddesine göre de ‘‘istisnalar haricinde hakimin her iki tarafı istima veyahut iddia ve müdaafalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremeyeceği’’ kabul edilmiştir…) 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

TEMYİZ EDEN: Talepte bulunan vasiyet alacaklısı 

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. 

Yerel Mahkemece, kesinleşen karardan sonra aynı dosya üzerinden dosyanın yeniden ele alınarak vasiyet alacaklısına mirasçılık belgesi verilmeyeceğinden bahisle talebin reddine dair verilen karar, özel dairece yukarıda yazılı gerekçe ile bozulmuş, yerel mahkeme önceki gerekçesiyle kararında direnmiştir. 

Muris İstanbul ili hudutları dahilinde bankalarda bulunan paralarını vasiyetname yoluyla talepte bulunana bırakmış yani muayyen mal vasiyetinde bulunmuştur. Talepte bulunanın burada izleyeceği yol, öncelikle murisin mirasçılarına bir uyarı göndererek vasiyetname yoluyla kendisine bırakılan paraları talep etmesidir. Bu talep yerine getirildiğinde zaten sorun kalmayacaktır. Aksi taktirde vasiyetname alacaklısı mirasçılar aleyhine usulüne uygun olarak vasiyetnamenin tenfizi talebinde bulunması gerekir. 

Direnmeye konu olan dosyada ise bu şekilde harcı yatırılarak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava bulunmadığından yerel mahkeme kararı doğrudur. 

Bu nedenle usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ :Talepte bulunan vasiyet alacaklısının temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA 14.07.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 10.04.2015 17:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol