banner200
banner235
banner225
15 Ekim 2014 Çarşamba 15:28
Uyuşturucu Madde İthal Etme, Uyuşturucu Madde Nakletme, Delil Yetersizliği, Temel Cezanın Belirlenmesi
banner188
banner213
banner230
T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi

E:2013/13892 
K:2014/1688 
T: 13.03.2014

Uyuşturucu Madde İthal Etme 
Uyuşturucu Madde Nakletme 
Delil Yetersizliği 
Temel Cezanın Belirlenmesi

Özet: Olaydan bir gün önce İran 'dan Türkiye ’ye giriş yapan sanığın yönetimindeki TIR ’ın römorkunda ele geçirilen eroinin Türkiye ’de konmuş olmasının mümkün bulunması, suç konusu uyuşturucu maddenin ithal edildiğine ilişkin şüpheyi aşan yeterli ve kesin delil bulunmaması karşısında fiilin TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan “uyuşturucu madde nakletme " suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 188/1-3)

Yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen sanık müdafii duruşmaya gelmediğinden, temyiz incelemesi duruşmasız olarak yapıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜL DÜ :

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki bilgi ve belgelerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;

1- Olay tutanağı içeriği, suç konusu eroinin Ağrı il merkezinde durdurulan sanık yönetimindeki TIR'ın römorkunda ele geçirilmesi, römorktaki T.C. gümrük mühürünün bozulmamış olmasına karşın römorku çevreleyen halatın kesilmiş durumda olması, arama sırasında görevlilerin römorka bu kesik bölümü açarak girmiş olmaları ve sanığın savunması karşısında; eroinin römorka Türkiye'de konmuş olmasının da mümkün olduğu, sanığın bu TIR ile olaydan bir gün önce İran'dan Türkiye'ye giriş yapmış olmasının eroinin bu ülkeden Türkiye'ye getirildiğine kanıt oluşturmayacağı, suç konusu uyuşturucu maddenin ithal edildiğine ilişkin şüpheyi aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı; sanığın sabit olan fiilinin TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "uyuşturucu madde nakletme" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu suç yerine "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

2- Adli emanetin 2012/620 sırasında kayıtlı olup suç konusu uyuşturucu maddenin içinde bulunduğu boş çuvalların, TCK'nın 54. maddesinin birinci fıkrası gereğince "müsaderesi" yerine "imhasına" karar verilmesi,

3- Kabule göre;

a) TCK'nın 188. maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirlenen temel gün para cezasının yazım hatası yapılarak 5000 yerine 50000 gün olarak gösterilmesi,

b) Suç konusu 64220 gram eroinin miktarına bağlı olarak Önemi ve değeri dikkate alınarak, TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler ve 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gereğince, temel hapis cezasının üst sınıra yakın olarak, temel para cezasının ise alt sınır daha fazla aşılarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, CMUK'nın 321. maddesi gereğince re'sen de temyize tabi olan hükmün (BOZULMASINA), aynı Kanunun 326. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sanığın sonuç ceza yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 13.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 15.10.2014 15:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol