banner200
banner222
28 Aralık 2012 Cuma 23:14
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
banner188
banner213
banner230
Daire:12
Tarih:2012
Esas No:2012/13231
Karar No:2012/25098
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK'nın 58/6-7 TCK'nın 53/1-c 179/3-2,62,53/1,58
İlgili Kavramlar: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma - 2 ay 15 gün kamu hizmetinden temizlik işleri işinde çalıştırılması tedbirine çevrilmesine ilişkin 20/10/2008 tarihinde kesinleşen ilamın tedbirden ibaret olması nedeniyle tekerrüre esas oluşturmayacağı
T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas no : 2012/13231
Karar no : 2012/25098
Tebliğname no : 2 - 2010/186686
İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : -----
Tarihi : 04.05.2010
Numarası : 2010/26 – 2010/78
Sanık : -------
Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Suç tarihi : 18.12.2009
Hüküm : 5237 sayılı TCK'nın 179/3-2,62,53/1,58 maddeleri gereğince
mahkumiyet
Temyiz eden : Sanık
Tebliğnamedeki düşünce : Onama

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazının reddine, ancak;
1) 5237 sayılı TCK’nın 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilirken, kendi altsoyu üzerinde 53/1-c bendinde yer alan güvenlik tedbirinin koşullu salıverilme tarihine kadar, 53/1-a, b, d, e bentlerindeki güvenlik tedbirlerinin ise mahkum olunan cezanın infazının tamamlanıncaya kadar hükmedileceğinin gözetilmeksizin, TCK'nın 53/1-c maddesindeki haklardan şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,
2) Sanığın adli sicil kaydında bulunan Isparta 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2008/768 Esas 2008/969 Karar sayılı ilamı ile hükmolunan 5 ay hapis cezasının, 2 ay 15 gün kamu hizmetinden temizlik işleri işinde çalıştırılması tedbirine çevrilmesine ilişkin 20/10/2008 tarihinde kesinleşen ilamın tedbirden ibaret olması nedeniyle tekerrüre esas oluşturmayacağı, tekerrüre esas alınabilmesi için, sanığın tedbire uymaması nedeniyle cezanın aynen veya kısmen infazına karar verilmesini gerektiği, dosya kapsamından bu husus anlaşılamadığından, buna ilişkin araştırılma yapılmak ve sonucuna göre tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmaycağının değerlendirilmesi gerekirken, eksik incelemeyle 5237 sayılı TCK'nın 58/6-7 maddesi gereğince sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olup, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 23.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2012/13231 Karar no : 2012/25098 Tebliğname no : 2 - 2010/186686 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : ----- Tarihi : 04.05.2010 Numarası : 2010/26 – 2010/78 Sanık : ------- Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Suç tarihi : 18.12.2009 Hüküm : 5237 sayılı TCK'nın 179/3-2,62,53/1,58 maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz eden : Sanık Tebliğnamedeki düşünce : Onama Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazının reddine, ancak; 1) 5237 sayılı TCK’nın 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilirken, kendi altsoyu üzerinde 53/1-c bendinde yer alan güvenlik tedbirinin koşullu salıverilme tarihine kadar, 53/1-a, b, d, e bentlerindeki güvenlik tedbirlerinin ise mahkum olunan cezanın infazının tamamlanıncaya kadar hükmedileceğinin gözetilmeksizin, TCK'nın 53/1-c maddesindeki haklardan şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi, 2) Sanığın adli sicil kaydında bulunan Isparta 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2008/768 Esas 2008/969 Karar sayılı ilamı ile hükmolunan 5 ay hapis cezasının, 2 ay 15 gün kamu hizmetinden temizlik işleri işinde çalıştırılması tedbirine çevrilmesine ilişkin 20/10/2008 tarihinde kesinleşen ilamın tedbirden ibaret olması nedeniyle tekerrüre esas oluşturmayacağı, tekerrüre esas alınabilmesi için, sanığın tedbire uymaması nedeniyle cezanın aynen veya kısmen infazına karar verilmesini gerektiği, dosya kapsamından bu husus anlaşılamadığından, buna ilişkin araştırılma yapılmak ve sonucuna göre tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmaycağının değerlendirilmesi gerekirken, eksik incelemeyle 5237 sayılı TCK'nın 58/6-7 maddesi gereğince sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi, Kanuna aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olup, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 23.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 28.12.2012 23:16
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol