banner200
banner235
banner225
11 Nisan 2013 Perşembe 12:34
Temyiz harcı-Adil yargılanma hakkı
banner188
banner213
banner230
Daire:2
Tarih:2013
Esas No:2012/22359
Karar No:2013/7013
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Temyiz harcı-Adil yargılanma hakkı
T.C.
YARGITAY
2. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/22539
Karar No : 2013/7013
Tebliğname No : 6 - 2012/96549

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 14/10/2011
NUMARASI : 2011/423 (E) ve 2011/950 (K)
SANIK : ......
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık ve müdafii
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Kararın sanık tarafından süresi içerisinde temyiz edildiği, mahkemece 31.03.2011 tarihinde kabul edilen 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca 46 lira harç yatırılarak makbuzun mahkemeye gönderilmesi gerektiği, süresi içerisinde harç yatırılıp makbuzu mahkemeye gönderildiğinde dosyanın temyize gönderileceği aksi halde, temyiz isteminden vazgeçmiş sayılarak temyiz talebinin reddine karar verileceğini belirtir ihtarname düzenlenerek 04.11.2011 tarihinde sanığa tebliğ edildiği, o tarihte cezaevinde olan sanığın temyiz dilekçesinde maddi durumunun kötü olduğu ve gelirinin olmadığını beyan ettiği gibi cezaevi emanetinde parasının olmadığı da anlaşılmakla;
14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 lira harç alınması hükme bağlanmış ve anılan yasa maddesi Anayasa Mahkemesinin 20.10.2011 tarih ve 2011/54-142 sayılı kararı ile iptal edilerek, iptal hükmünün kararın resmi gazetede yayımlandığı 28.12.2011 tarihinden başlayarak altı ay sonra (29.06.2012) tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiş ise de, Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün gerekçesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında değerlendirdiği, mahkemeye erişim hakkının engellenmemesi bağlamında belirlediği kriterlerden birisi olan, “ödeme gücü olmayanlar bakımından etkili adli yardım sisteminin olması” koşulunun ülkemizde yeterince bulunmamasına dayandırdığı gözetildiğinde, anılan hususun Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girmesi beklenmeksizin temel haklarla ilgili Uluslararası Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları dikkate alınarak iç hukukta uygulanması gerektiği gözetilerek 12.12.2011 gün ve 423-950 sayılı temyiz isteminin reddine dair ek kararın kaldırılmasına karar verilerek yapılan incelemede;

banner229
Son Güncelleme: 11.04.2013 12:35
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol