banner200
banner222
17 Şubat 2014 Pazartesi 14:01
TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ALACAK DAVASI...
banner188
banner213
banner230
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, temerrüt nedeni ile kiralananın tahliyesi ve alacak istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 4.836 TL kira alacağının tahsili ile davalının tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı, 21.06.2012 tarihinde çektiği temerrüt ihtarnamesi ile sözleşmenin özel şartlar 6. maddesindeki muacceliyet şartına da dayanarak dönem sonuna kadar kira parasını istemiş,16.08.2012 tarihinde açtığı davada ise, 2012 yılı Haziran ayından kira dönemi sonuna kadar ödenmeyen kira alacaklarının tahsili ile kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı vekili, davacının bir yıllık kira bedeli istemesinin haksız olduğunu, ödenmemiş kira borcu bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun kiracı aleyhine düzenleme yasağı başlıklı 346.maddesinde; kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği, özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu düzenlenmiştir. Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin özel şartlar 6. maddesinde herhangi bir ayın kirası ödenmediğinde ihtara gerek kalmaksızın kira döneminin sonuna kadar tüm kira parasının tamamı muaccel olur düzenlemesi bulunuyorsa da 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK'nın 346. maddesi gereği meskenlerde muacceliyet koşulu kaldırılmıştır. Davalı borçlu hakkında çekilen ihtarnamede ödenmeyen 2012 yılı Haziran ayı kirası ile muacceliyet koşulu uyarınca dönem sonuna kadar kira paralarının da tahsili istenildiğine göre kira alacağı bakımından değerlendirmenin dava tarihi itibariyle ödenmemiş muaccel kira alacağı üzerinden yapılması, temerrüt ihtarının da yine muaccel hale gelmiş Haziran ayı üzerinden değerlendirilmesi gerekirken, muacceliyet koşulu gereğince istenen aylar kirasının da değerlendirmeye tabi tutulup bu aylar kirasının tahsili ile davalının tahliyesine karar verilmesi, yeni yasal düzenleme karşısında doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 17.02.2014 14:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol