banner200
banner222
04 Mart 2013 Pazartesi 10:45
Tekerrür, Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar
banner188
banner213
banner230
Daire:2
Tarih:2010
Esas No:2009/24548
Karar No:2010/31342
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 50, 58
İlgili Kavramlar:TEKERRÜR, KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığın kasten yaralama eylemini bira şişesi kullanarak gerçekleştirdiğine ilişkin şikayetçinin soyut iddiasından başka delil bulunmaması karşısında; sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 86/3-e maddesinin uygulanmamasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki 1 numaralı bozma görüşüne iştirak edilmemiş ve dosya içeriğine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1)-5237 sayılı TCK’nun 58.maddesinin
3.fıkrasında “tekerrür halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezasıyla adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunacağı” ve aynı Kanunun 50.maddesinin 2.fıkrasında ise, “suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde hapis cezasına hükmedilmişse bu cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceği” düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; sanık hakkında mükerrir olması nedeniyle uygulanan maddede seçenek olarak öngörülen yaptırımlardan hakimin tercih hakkı bulunmadığından zorunlu olarak hapis cezasına hükmedilmesi karşısında, bu cezanın koşulların bulunması durumunda aynı Kanun’un 50/1.maddesinde yazılı seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak; 5237 sayılı TCK’nun 50/2. maddesine göre, uygulanan maddede hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörülmesi ve zorunluluk olmaksızın hapis cezasının mahkemece tercih edilmesi halinde bu durumda artık hapis cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir.
Açıklanan nedenlerle, somut olayda sanık hakkında seçenekli cezalardan kısa süreli hapis cezasına tekerrür nedeniyle zorunlu olarak hükmedildiğinden, bu cezanın yasada aranan diğer koşullar bulunduğunda adli para cezası ya da önlemlerden birine çevrilmesine yasal bir engel bulunmadığı halde, bu sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının 5237 sayılı TCK’nun 50/2. maddesi uyarınca adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
2)-Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 53/1-c maddesinde belirtilen kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca koşullu salıverme tarihine kadar uygulanabileceğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş,O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 22/11/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.Başkan N.Baran Üye A.R.Çınar Üye H.Erol Üye M.Coşkun Üye A.Duru
Son Güncelleme: 04.03.2013 10:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol