20 Eylül 2013 Cuma 13:04
TEKERRÜR
Daire:13
Tarih:2013
Esas No:2012/8974
Karar No:2013/23300
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:58
İlgili Kavramlar:TEKERRÜR
T.C.
YARGITAY
13. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/8974
Karar No : 2013/23300
Tebliğname No : 6 - 2010/15595

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : ....1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/07/2009
NUMARASI : 2009/467 (E) ve 2009/599 (K)
SANIK : .......
SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme
HÜKÜM : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Y.C.G.K.'nın Dairemizce de benimsenen 22.01.2013 günlü, 2012/1142 esas ve 2013/ 17 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, TCK'nın 119. maddesi kapsamında nitelikli konut dokunulmazlığını bozma suçu, CMK'nın 253/1. fıkrası “b” bendi 3. nolu alt bendi kapsamı dışında olmakla; uzlaşma hükümlerinin uygulanmamasında bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş ve birden fazla tekerrüre esas olabilecek hükümlüğü bulunan sanığın hangi ilamının tekerrüre esas alındığı hükümde gösterilmemiş ise de, infaz aşamasında bu hususta mahkemesinden karar alınması mümkün görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre sanık Fatma Erik müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye kısmen aykırı olarak ONANMASINA, 09/09/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Başkan V. Üye Üye Üye Üye
A.KARADAVUT B.KARALOĞLU E.NOYAN M.M.FERAT Z.DOĞAN
Kararına uygundur.
Yz. İşl. Md.

ÜY
Son Güncelleme: 21.09.2013 11:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol