banner200
banner235
banner225
06 Eylül 2014 Cumartesi 16:01
TCK 31 yaş küçüklüğü 168. maddeden önce uygulanır
banner188
banner213
banner230
 Daire:2

Tarih:2014

Esas No:2013/30285

Karar No:2014/18722

Kaynak: Kişisel Arşiv

İlgili Maddeler: TCK 61, 31, 168

İlgili Kavramlar: TCK 31, TCK 168'den önce uygulanır

T.C.

YARGITAY

2. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No                : 2013/30285     

Karar No              : 2014/18722

Tebliğname No : 6 - 2012/69873

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ  : 15/11/2011

NUMARASI        : 2011/270 (E) ve 2011/386 (K)

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK       : Deniz TURGAY

SUÇ       : Hırsızlık

HÜKÜM               : Mahkumiyet

TEMYİZ EDEN    : Üst C. Savcısı, suça sürüklenen çocuk müdafii

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE     : Bozma

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

I-Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarına yönelik yapılan incelemede;

Üst Cumhuriyet savcısının verdiği 02/12/2011 tarihli dilekçenin süre tutum niteliğinde olmaması nedeniyle 15/11/2011 tarihinde verilen hükmü 1412 sayılı CMUK’un 310/3. maddesinde öngörülen bir aylık süre geçtikten sonra 13/01/2012 tarihinde temyiz ettiğinden temyiz isteminin aynı Kanunun 317. maddesi gereğince REDDİNE,

II-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazlarına yönelik yapılan incelemede ise;

Mahkemenin, suça sürüklenen çocuğun başka bir hırsızlık dosyasından ceza alması nedeniyle kişiliğine, suç işleme hususundaki eğilimine göre bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle, 5271 sayılı CMK.nun 231/6-b madde-fıkrasına uygun düşen gerekçeye dayalı olarak sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmediği anlaşılmakla, tebliğnamedeki 1 numaralı bozma düşüncesine katılınmamıştır. Ancak;

1-Suça sürüklenen çocuğun, motosikletin deposundan benzin çalmak şeklinde gerçekleşen eyleminin, 5237 sayılı TCK'nun 142/1-e maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı kanunun 141/1.maddesi uyarınca hüküm kurulması,

2-Kabule göre de;

a) Hırsızlık suçundan hüküm kurulurken cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin 5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinin, yaş küçüklüğü nedeniyle cezadan indirim yapılmasına ilişkin aynı Yasanın 31/3 maddesinden sonra uygulanması gerektiği gözetilmeyerek TCK.nun 61. maddesine aykırı davranılması,

b) 5237 sayılı TCK.nun 141/1, 143, 168/2, 31/3.maddeleri uyarınca tayin olunan 4 ay 20 gün hapis cezasından aynı yasanın 62.maddesinin uygulanması sırasında 1/6 oranında indirim yapılırken; 3 ay 26 gün hapis cezası yerine, 3 ay 18 gün hapis cezasına ve para cezasının da bu miktar üzerinden hesaplanması sonucu 2.320,00 TL yerine 2.160,00 TL adli para cezasına hükmedilmek suretiyle eksik ceza tayini,

 

 

T.C.

YARGITAY

2. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No                : 2013/30285     

Karar No              : 2014/18722

Tebliğname No : 6 - 2012/69873 -2-

 

c) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106/4. maddesi uyarınca suç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamayan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilemeyeceği ancak aynı maddenin 11. fıkrasına göre işlem yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 Sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi uyarınca yeni hüküm kurulurken bozma öncesi hükmolunan yaptırımın (cezanın) ve sonuçlarının ağırlaştırılamayacağı kuralının gözetilmesine, 01/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan V.

M. COŞKUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

A. DURU

Üye

N. ÇATAK

Üye

H. KARAGÖL

Üye

M. SARIÇAM

Karşılaştırıldı.

Yazı İşl. Müd.Y.MÇ.

banner229
Son Güncelleme: 06.09.2014 16:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol