banner200
banner235
banner225
23 Şubat 2016 Salı 13:47
Taşınmazı Zararlı Halini Bilerek Satın Alma
banner188
banner213
banner230

  

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2014/4878

K. 2015/1804

T. 19.2.2015

 

• HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Aktif Dava Ehliyeti - Davacı Davaya Konu Taşınmazı Davalıların Haksız Eyleminden Sonra Zararlı Halini Bilerek Satın Almış Olduğu/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Bulunmadığı )

TAŞINMAZI ZARARLI HALİNİ BİLEREK SATIN ALMA ( Haksız Eyleme Dayalı Maddi Tazminat/Aktif Dava Ehliyeti - Davacının Davalıların Satın Alma Tarihinden Önceki Haksız Eyleminden Kaynaklanan Zararın Tazminini İsteyemeyeceği/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )

• AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Haksız Eyleme Dayalı Maddi Tazminat - Davacı Davaya Konu Taşınmazı Davalıların Haksız Eyleminden Sonra Zararlı Halini Bilerek Satın Almış Olduğu/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Bulunmadığından Davanın Reddedileceği )

• MADDİ TAZMİNAT / AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Haksız Eyleme Dayalı Dava - Davacı Davaya Konu Taşınmazı Davalıların Haksız Eyleminden Sonra Zararlı Halini Bilerek Satın Almış Olduğu/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Bulunmadığı Gözetileceği )

6098/m.49

ÖZET : Dava, haksız eyleme dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı davaya konu taşınmazı davalıların haksız eyleminden sonra zararlı halini bilerek satın almış olduğundan davalıların satın alma tarihinden önceki haksız eyleminden kaynaklanan zararın tazminini isteyemez. Yerel mahkemece davanın davacının aktif davacı sıfatı bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 12.1.2013 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.5.2013 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eyleme dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamından davaya konu taşınmazın davacı tarafından 18.10.2011 tarihinde satın alındığı anlaşılmaktadır. Davalıların haksız eylemi ise 2011 yılının Nisan ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Davacı davaya konu taşınmazı davalıların haksız eyleminden sonra zararlı halini bilerek satın almış olduğundan davalıların satın alma tarihinden önceki haksız eyleminden kaynaklanan zararın tazminini isteyemez.

Yerel mahkemece davanın davacının aktif davacı sıfatı bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekirken yukarda açıklanan şekilde karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :  Temyiz edilen kararın açıklanan sebeple BOZULMASINA; davacının tüm, davalıların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve davalıdan peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 19.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 23.02.2016 13:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol