09 Kasım 2015 Pazartesi 11:49
Tasarrufun İptali

T.C.

YARGITAY

Onyedinci Hukuk Dairesi

 E: 2014/9278

K: 2014/9018

T: 05.06.2014

 

Tasarrufun İptali

İhtiyati Haciz

Teminat

Elden Çıkarılmış Mal

 

Özet:          Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tayin olmak üzere İİK’nın 277 vd. maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali davalarında, iptale konu tasarrufun konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verilebileceği, ancak davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete yöneltilmesi halinde, teminat gösterilmeksizin ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği, bu halde mahkemece takdir olunacak bir teminat karşılığında davacı tarafından istenilen ihtiyati haciz kararı verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

 

(2004 s. İİK m. 277, 281)

 

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalılar K... Krom Madencilik A.Ş., K... Maden San. ve Tic. A.Ş. ve G... Kromları Madencilik San. ve Tic. A.Ş.nin müvekkiline olan borçları nedeniyle haklarında yaptıkları icra takibi sırasında borçlarına yetecek haczi kabil mallarının bulunmadığını, ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kayıtlarında bulunan krom stoklarını diğer davalılara sattıklarını, satın alan davalılarında bu stokları elden çıkarmaları nedeniyle şimdilik toplam 27.000.00 TL.nin devralan davalılardan tahsilini ve devralan davalıların mal varlığı üzerine toplam 27.000.00 TL tutarında ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir.

Mahkemece, tensip kararı ile dava konusu stok devirlerine konu menkullerin üzerine ayrı ayrı 3.000.00 TL, toplam 27.000.00 TL.yi geçmemek üzere ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiş, bu karara davalılar C... Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Ka... Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve C... Mineral Madencilik Nak. İnş. Taah. ve San. Tic. A.Ş. vekilleri tarafından yapılan itiraz kabul edilerek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmiş olup, bu kez davacı vekili tarafından ihtiyati haczin kaldırılmasına dair karara karşı yapılan itirazın reddine karar verilmiş, verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Aynı Kanunun 281/2 maddesi uyarınca, hâkim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez. Bu durumda mahkemece uygun görülecek bir teminat karşılığında davacı tarafından istenilen ihtiyati haciz kararı verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 05.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 09.11.2015 11:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol