03 Aralık 2015 Perşembe 10:20
Tapu İptali ve Tescil

T.C

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

 

E: 2015/5590

K: 2015/3281

T: 28.04.2015

 

Tapu İptali ve Tescil

Yetkili Mahkeme

Kesin Yetki

 

ÖZETİ: Somut olaya gelince; davaların açıldığı tarihte dava konusu taşınmazlar, Ankara Adli Yargı alanına dahil iken, yargılama sırasında 30.03.2014 tarihinde yapılan ilk mahalli seçimlerden sonra yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun 2/40. maddesi uyarınca idari sınırlarda yapılan değişiklik sonucunda, Etimesgut İlçesi mülki sınırlarına dahil olmuş ve Etimesgut İlçesi de Ankara Batı (eski Sincan) Adli Yargı alanına dahil olduğundan ve eldeki davada da tahkikatın henüz tamamlanmadığı anlaşıldığından, HMK 12. maddesi uyarınca taşınmaz üzerinde ayni hak iddiasına dayalı eldeki davanın, Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülüp sonuçlanması gerekir.

Taraflar arasındaki tapu iptal ve tescil davasında Ankara 16. Asliye Hukuk ve Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, tapu sicilinin iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesince, taşınmazın aynına ilişkin davalarda yetkili mahkemenin, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olduğu, 6360 sayılı Kanun ile, Ballıkuyumcu Köyü'nün ve Aşağı Yurtçu Köyü'nün Etimesgut İlçesi sınırlarına dahil olduğu ve Etimesgut İlçesi'nin de Ankara Batı Adliyesi yetki çevresi içinde bulunduğu gerekçesiyle, yetkisizlik kararı verilmiştir.

Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, 6360 sayılı Kanunun ilk mahalli idareler seçiminde yürürlüğe gireceği, davanın ise ilk mahalli seçim tarihi olan 30.03.2014 tarihinden önce açıldığı gerekçesiyle yetkisizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Somut olayda uyuşmazlık, yargılama sırasında mülki sınırlarda meydana gelen idari değişikliğe ilişkindir.

Dava tarihleri olan 25.04.2006 ve 11.10.2006 tarihi itibariyle dava konusu 873 ve 352 parsel sayılı taşınmazlar sırasıyla, "Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ballı Kuyumcu Köyü Sağmalayağ Mevkii ve Aşağı Yurtçu Köyü Akçaköy Mevkii'nde" bulunmakta olup, yargılama sırasında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun 2/40. maddesi uyarınca Etimesgut İlçesi'ne bağlanmış, aynı Kanunun 36/1 maddesi uyarınca da yürürlük tarihi olarak da ilk mahalli idareler seçimlerinin yapıldığı tarihi belirlenmiştir.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 6100 sayılı HMK'nın 12. maddesinin 1. fıkrasında "Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir. Mahkemenin yargı yetkisi HMK'nın 12. maddesine göre idari sınır esas alınarak belirlenir, davaya taşınmazın idari sınırları içerisinde bulunduğu ilçe veya il adli yargı yerinde bakılması gerekir. Bu kural kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece re'sen gözetilir.

Ayni hakka ilişkin taşınmaz mal davalarına bakılmakta iken, taşınmaz malın bulunduğu yerde, mahkeme teşkilatı kurulur veya o yer bir kaza çevresine alınırsa kamu düzeniyle ilgili bu durum karşısında mahkeme doğrudan doğruya (re'sen) tarafların yetki itirazında bulunmalarını beklemeden yetkisizliğine karar vererek dava dosyasını taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesine gönderir (HGK 24.11.1965 tarih 1965/6-1030-437 sayılı karar)

Somut olaya gelince; davaların açıldığı tarihte dava konusu taşınmazlar, Ankara Adli Yargı alanına dahil iken, yargılama sırasında 30.03.2014 tarihinde yapılan ilk mahalli seçimlerden sonra yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun 2/40. maddesi uyarınca idari sınırlarda yapılan değişiklik sonucunda, Etimesgut İlçesi mülki sınırlarına dahil olmuş ve Etimesgut İlçesi de Ankara Batı (eski Sincan) Adli Yargı alanına dahil olduğundan ve eldeki davada da tahkikatın henüz tamamlanmadığı anlaşıldığından, HMK 12. maddesi uyarınca taşınmaz üzerinde ayni hak iddiasına dayalı eldeki davanın, Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülüp sonuçlanması gerekir.

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 25 ve 26. maddeleri gereğince Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 28.04.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Son Güncelleme: 03.12.2015 10:21
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol