banner200
banner235
banner225
04 Mart 2016 Cuma 12:04
Tanık dinlenmemesi-hukuki dinlenilme hakkının ihlali
banner188
banner213
banner230

 T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2014/28948

K. 2014/40315

T. 25.12.2014

 

DAVA : Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 14/05/2007 tarihinde davalı işyerinde kat hizmetleri şefi olarak çalışmaya başladığını, 31/01/2014 tarihinde iş akdine son verildiğini, 5 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadan çalışan müvekkiline yönetimin değişmesi sonrasında mobbing uygulanmaya başlandığını, davalı işverenlikçe bir belge imzalatılarak 08/01/2014 tarihinde 24 günlük ücretli izne gönderildiğini iş dönüşünde off izinli olduğu bilgisinin verilmesi üzerine noter aracılığı ile ihtarname gönderdiğini ancak işverence yazılı ihtarnameye hiçbir cevap verilmediğini, kötü niyetle iş akdinin feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının 2007 yılından itibaren kat hizmetleri şefi olarak müvekkili şirkette çalışmaya başladığını, 5 yıl boyunca sorunsuz olarak çalıştığını, son dönemlerde uyumsuz , kavgacı ve huzursuzluk çıkaran durumlar sergilediğini, iş görme borcunu gereği gibi yerine getirmediğini, şikayet dilekçelerinin dayanılmaz bir hal aldığını, 31/01/2014 tarihinde iş akdinin bildirimsiz ve haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının işverenin diğer işçilerine sözlü olarak hakaret ettiği , tehdit içerir sözler sarf ettiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacı, iş akdinin haklı ya da geçerli bir neden olmadan feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının son dönemlerde kavgacı ve huzursuzluk çıkaran durumlar sergilediği, iş görme borcunu gereği gibi yerine getirmediği gerekçesi ile haklı olarak feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece dosya içerisinde yer alan iş yerinde çalışan işçilere ait davacı hakkındaki şikayet dilekçeleri ile bir kısım tutanaklar uyarınca davanın reddine karar verilmişse de davacı tanıkları dinlenmeden karar verilmesi hukuki dinlenilme hakkının ihlali olup, hükmün sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA,bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.12.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 04.03.2016 12:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol