banner200
banner222
03 Haziran 2015 Çarşamba 14:38
Taksirle öldürme, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
banner188
banner213
banner230
 T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi


Esas No : 2013/21578
Karar No : 2014/12064
Tebliğname No : 12 - 2012/314393

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi :Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar Tarihi : 17/10/2012 
Numarası : 2012/796 - 2012/1082 
Sanık : E. A 
Suç : Taksirle öldürme, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Suç Tarihi : 23/04/2012
Hüküm : TCK'nın 85/1, 22/3, 62,179/2-3, 62, 53. maddeleri 
gereğince mahkumiyet
Temyiz Eden : Sanık müdafii
Tebliğnamedeki düşünce : Onama-Bozma

Taksirle öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Alkollü sanığın gece vakti idaresindeki araçla, meskun yerde, üç şeritli bölünmüş yolda en sol şeritte seyrederken, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarpması sonucu birkişinin öldüğü, sanığın aracında bulunan M. Y'in basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve şikayetçi olmadığı, diğer araçta bulunan M. R .Ç'in yaralandığını beyan ederek şikayetçi olduğu olayda; TCK'nın 89/1 kapsamı dışındaki yaralanmaların takibinin bilinçli taksirin varlığı halinde şikayete bağlı olmadığı ve M. R. Ç isimli mağdur hakkında düzenlenen adli raporda lezyon oluşmadığı belirtilmiş ise de; adı geçenin ifadesinde yaralandığını beyan etmesi karşısında, mağdurun içerisinde bulunduğu aracın sarsıntısı nedeniyle vücudunda lezyon oluşmayacak şekilde yaralandığının kabulü gerektiği gözetilmeksizin, sanık hakkında taksirle yaralama suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilip, davaya yalnız Servet Yiğit'in ölümünün konu edildiği belirlenerek yapılan incelemede;
1- Sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 
Olay sırasında alkollü olduğunu beyan eden sanığın olaydan yaklaşık 3 saat 45 dakika sonra yapılan ölçüme göre 251 promil alkollü şekilde kullandığı araçla ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına sebebiyet verdiği, TCK'nın ''Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma'' başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen suçun tehlike suçu olup, somut olayda ise mağdurun ölmüş olması sebebiyle zarar suçunun oluştuğu dikkate alındığında; sanığın yalnızca taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerektiği halde ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi,

-2-
Esas No : 2013/21578
Karar No : 2014/12064

Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, yeniden yargılama gerektirmeyen bu konuda aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca karar verilmesi mümkün bulunduğundan sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2- Sanık hakkında taksirle öldürme suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesine gelince;
Alkollü sanığın gece vakti idaresindeki araçla, meskun yerde, üç şeritli bölünmüş yolda en sol şeritte seyrederken, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarpması sonucu birkişinin öldüğü olayda; tam kusurlu olarak olaya sebebiyet veren sanık hakkında asgari hadden uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 16.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
banner229
Son Güncelleme: 03.06.2015 14:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol