banner200
banner222
16 Ocak 2014 Perşembe 12:43
Tahliye Taahhüdüne Dayalı İcra Takibine İtiraz
banner188
banner213
banner230

T.C.

YARGITAY

Altıncı Hukuk Dairesi

 

E: 2013/11198

K: 2013/13966

T: 21.10.2013

 

·         Tahliye Taahhüdüne Dayalı İcra Takibine İtiraz

·         Yargılama Zorunluluğu

 

Özet:   Davalı, tahliye taahhütnamesinin düzenlenme tarihine itiraz etmiş olup, uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden davanın reddine karar verilmelidir.

(2004 s. İİK m. 275/2)

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, tahliye taahhüdüne dayalı icra takibine yapılan itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde: Davalı kiracı tarafından tanzim ve imza edilerek verilen 15.06.2012 tarihli tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi yaptıklarını, ancak davalının kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın kaldırılmasını, kiralanın tahliyesini talep etmiştir. Davalı vekili ise icra dosyasında müvekkilinin yaptığı itirazında imzayı inkâr ettiğini bu nedenle mahkemenin görevli olmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Takibe dayanak yapılan ve hükme esas alınan 15.02.2012 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı kiraya veren 13.03.2013 tarihinde başlattığı İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü'nün 2013/4609 esas sayılı takip dosyasında

15.06.2012 tarihinde düzenlenen ve 10.03.2013 tahliye tarihli taahhüde dayanarak kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Tahliye emri davalıya 19.03.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı borçlu 25.03.2013 tarihinde süresinde yaptığı itirazında "tahliye taahhütnamesine itiraz ediyorum ve kabul etmiyorum. Zira kiralayan ile hayatımda sadece bir defa o da kira kontratını imzaladığımız tarih olan 03.02.2012 günü bir araya geldik. Bunun haricinde ne kiralayan ile nede herhangi bir temsilcisi ile bir araya gelmedim. Dolayısı ile dosyanıza konu edildiği gibi 15.06.2012 tarihinde kendisine herhangi bir taahhütte bulunmadığım gibi bu da mümkün değildir." şeklinde beyanda bulunmuştur. İİK 275/2 maddesine göre davalının tahliye taahhütnamesinin düzenlenme tarihine itiraz ettiğinin kabulü gerekir. Bu durumda uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabul kararı verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366. maddesi uyarınca kararın (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 16.01.2014 12:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol