banner200
banner235
banner225
21 Kasım 2012 Çarşamba 10:48
SUÇ OLAN BİR KONUDA YEMİN
banner188
banner213
banner230
 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/14546

K. 2012/2075

T. 14.2.2012

• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalıya Yemin Teklif Edildiği/Davalının Davacının Bahçesine Zarar Veren Hayvanların Kendi Hayvanları Olmadığına Dair Yemin Eda Ettiği - Bu Yemine Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )

• DAVALININ YEMİNİ ÜZERİNE HÜKÜM KURULMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu/Davalının Davacının Bahçesine Zarar Veren Hayvanların Kendi Hayvanları Olmadığına Dair Yemin Eda Ettiği - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebi )

• YEMİN ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebi- Davalının Davacının Bahçesine Zarar Veren Hayvanların Kendi Hayvanları Olmadığına Dair Yemin Eda Ettiği/Bu Yemine Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )

• DAVALININ HAYVANLARININ DAVACININ BAHÇESİNE ZARAR VERDİĞİ İDDİASI ( Davalının Davacının Bahçesine Zarar Veren Hayvanların Kendi Hayvanları Olmadığına Dair Yemin Eda Ettiği/Bu Yemine Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebi )

818/m.41

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesine ilişkindir. Davacı tarafa yemin teklifinin hatırlatıldığı, bunun üzerine davacının, bahçesine giren hayvanların davalıya ait olup olmadığı, bu hayvanların davacının bahçesine zarar verip vermediği hususunda yemin teklif etmiş olduğu, davalı tarafın da olay günü; bahçede 15-16 kıl keçisi olduğu, hayvanların kimin olduğunu bilmediği, kendisine ait hayvanların davacının bahçesine zarar vermediği yönünde yemin eda ettiği anlaşılmaktadır. Davalı haksız eylem faili olduğuna göre, suç olan bir konuda yemin teklif edilerek ve buna dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir. Ayrıca dinlenen tanık anlatımları, tespit dosyası ve davalının da beyanları dikkate alındığında davalı hayvanlarının davacının ağaçlarına zarar verdiği anlaşılmaktadır. Şu durumda zarar kapsamı belirlenip hüküm altına alınması gerekir.

DAVA : Davacı M. vekili tarafından, davalı K. aleyhine 02.12.2008 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 27.10.2010 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesine ilişkindir. Yerel mahkemece istem reddedilmiş; karar, davacı vekilince temyiz olunmuştur.

Davacı, kendi adına kayıtlı taşınmazda, badem ağaçları yetiştirdiğini, davalıya ait küçükbaş hayvanların kendi taşınmazına girdiğini, 150 adet badem ağacını ve dallarını yiyerek zarar verdiğini, buna ilişkin delil tespitinin de yapıldığını ileri sürerek uğradığı zararın ödetilmesini istemiştir.

Davalı, zararın meydana geldiği bahçenin ortasından yol geçtiğini, bahçe muhafazasının yeterli olmadığını, zararın meydana geldiği tarihte hayvanlarını başka yerde otlattığını belirterek istemin reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece; davacının BK'nun 41. vd. maddeleri gereğince haksız fiili ve faili kanıtlamasında zorunluluk bulunduğu, ancak ispat yükü kendisinde bulunan davacının bahçesine zarar verenin davalıya ait hayvanlar olduğu yönündeki iddialarını huzurda dinlenen tanık beyanları ile kesin olarak kanıtlayamadığı, davalının davacının teklif ettiği yemini de eda ettiği anlaşıldığından, haklılığı kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından; davacı tarafa yemin teklifinin hatırlatıldığı, bunun üzerine davacının, bahçesine giren hayvanların davalıya ait olup olmadığı, bu hayvanların davacının bahçesine zarar verip vermediği hususunda yemin teklif etmiş olduğu, davalı tarafın da olay günü; bahçede 15-16 kıl keçisi olduğu, hayvanların kimin olduğunu bilmediği, kendisine ait hayvanların davacının bahçesine zarar vermediği yönünde yemin eda ettiği anlaşılmaktadır. Davalı haksız eylem faili olduğuna göre, suç olan bir konuda yemin teklif edilerek ve buna dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir. Ayrıca dinlenen tanık anlatımları, tespit dosyası ve davalının da beyanları dikkate alındığında davalı hayvanlarının davacının ağaçlarına zarar verdiği anlaşılmaktadır. Şu durumda zarar kapsamı belirlenip hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davacının iddiasını kanıtlayamadığından reddine karar verilmiş bulunması doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 14.02.2012 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan Sayın Çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.

banner229
Son Güncelleme: 21.11.2012 10:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol