banner200
banner222
06 Mayıs 2013 Pazartesi 12:47
Sigorta şirketi-rücuen tazminat-husumet
banner188
banner213
banner230
Daire:17
Tarih:2013
Esas No:2012/11451
Karar No:2013/3128
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:sigorta şirketi-rücuen tazminat-husumet
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı İ.Ö. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı İ.T.'un işleteni olduğu ve müvekkili şirkete trafik sigortalı aracın alkollü olan diğer davalı İ.Ö idaresinde iken trafik kazasına sebebiyet verdiğini, müvekkilince 3.kişi zararının poliçe gereğince ödendiğini ve davalılara rücu haklarının bulunduğunu ileri sürerek, araç hasarı ve tedavi gideri için ödenen toplam 9.043,38 TL.nın ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı İ.T., sürücünün diğer davalı İ.Ö. olduğunu ve başka diyeceğinin olmadığını savunmuş, diğer davalı İ.Ö. de davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere göre, davanın kabulü ile toplam 9.043,38 TL.nın ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı İ.Ö. tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik sigorta (ZMSS) poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Genel Şartlarının B.4/2 maddesinde “Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir” hükmü mevcuttur. Şu halde, davacı sigortacı söz konusu davayı ancak kendisiyle sözleşme yapan akidine karşı açabilecektir. Husumet kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece res'en gözetilmesi gerekir.
Somut olayda, davacı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında 3.kişiye ödediği tazminatı sigorta ettiren davalı İ.T. ile sigortalıya ait aracın sürücüsü olan davalı İ.Ö.'tan tazminini talep etmiş olup, davalı (sürücü) İ.Ö. sigorta sözleşmenin tarafı değildir. Bu durumda, mahkemece bu davalı hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ ; Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı İ.Ö.'ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı İrfan Özdaş'a geri verilmesine 11.3.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.05.2013 12:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol