banner200
banner222
28 Nisan 2014 Pazartesi 11:59
SGK EMEKLİSİ OLAN İCRA KEFİLİ, MUVAFAKATIN GEÇERSİZLİĞİ...
banner188
banner213
banner230
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi borçluya(icra kefiline) 28.10.2011 tarihinde icra emri tebliğ edildiği, borçlunun 01.03.2012 tarihinde icra dairesine başvurarak bu aşamada haczin kaldırılmasını istediği, ancak daha sonra maaşına haciz konulmasına muvafakat ettiğini bildirdiği görülmüştür. 

Borçlunun bu muvafakatı, hakkındaki icra takibinin kesinleşmesinden sonra olup 5510 Sayılı Yasa'nın 93/son maddesine uygun bulunduğundan geçerlidir. Bu durumda anılan muvafakata dayalı olarak daha sonra alacaklı vekilinin talebi üzerine borçlunun SGK emekli maaşı üzerine haciz konulmasında yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 28.04.2014 12:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol