banner200
banner222
21 Mart 2014 Cuma 16:11
SEÇENEK YAPTIRIMIN YERİNE GETİRİLMEMESİ
banner188
banner213
banner230
 YARGITAY 13. Ceza Dairesi 
Esas: 2012/20866
Karar: 2013/30856

HIRSIZLIK
ETKİN PİŞMANLIK
SEÇENEK YAPTIRIMIN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Hırsızlık suçunun duvarla çevrili bahçe içindeki evin demirsiz balkonundan yapılması nedeniyle eylemden dolayı 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b maddesi yerine aynı Kanun'un 141/1. maddesi ile uygulama yapılması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Hırsızlık suçunun failleri, çaldığı malı sattığı yeri söyleyerek suç konusu eşyanın mağdura iadesini sağlamışsa da satın alandan elde ettiği parayı kazanç müsaderesine konu edilmek üzere soruşturma makamlarına teslim etmediği anlaşılmasına karşın tebliğnamedeki 168/1.maddenin uygulanmasına dair görüşe iştirak edilmemiştir.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5275 sayılı Yasanın 106/4. maddesinin amir hükmüne kıyasen, suça sürüklenen çocuklar hakkındaki tedbirin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde kısa süreli hapis cezasının kısmen ya da tamamen çektirilemeyeceğinin gözetilmemesi, 

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar M..., F... ve Furkan Y... müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi Yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından 5237 sayılı TCK'nın 50/6. maddesi gereğince seçenek yaptırımın gereklerine uyulmaması halinde hapis cezasının kısmen veya tamamen infazına karar verileceğine ilişkin bölümün çıkarılması suretiyle, eleştiri dışında, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 31.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 21.03.2014 16:12
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol