banner200
banner235
banner225
28 Mayıs 2013 Salı 10:47
SAVCILIKLAR ARASI YETKİ İHTİLAFINDA EN YAKIN YER KAVRAMI
banner188
banner213
banner230
Daire:8
Tarih:2013
Esas No:2013/4918
Karar No:2013/13280
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:CMK 161
İlgili Kavramlar:SAVCILIKLAR ARASI YETKİ İHTİLAFINDA EN YAKIN YER KAVRAMI


iZMİR VE KARŞIYAKA C. BAŞSAVCILIKLARI ARASI YETKİ İHTİLAFINA MANİSA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN BAKAMAYACAĞINA DAİR YAPTIĞIM YAZILI EMİR BAŞVURUSU SONUUCU VERİLEN KARARA
T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI
Başkasına ait banka veya kredi kartını kullanarak yarar sağlama suçun- dan meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Karşıyaka Cumhuriyet Başsav- cılığının 18.01.2012 tarihli ve 2011/18947 soruşturma, 2012/74 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 03.02.2012 tarihli ve 2012/9702 soruşturma, 2012/591 sayılı karşı yetkisizlik kararı verilmesi üzerine, ortaya çıkan yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın gönderildiği Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkeme- since verilen 08.02.2012 tarihli ve 2012/346 değişik iş sayılı yetkisizlik kararını müteakip, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına ilişkin (MANİSA) 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.03.2012 tarihli ve 2012/176 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

1- Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.02.2012 tarihli ve 2012/346 değişik iş sayılı yetkisizlik kararına yönelik incelemede;

14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21. maddesi ile eklenen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/7. maddesinde yer alan, "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme uyarınca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karşı yetki- sizlik kararı üzerine, yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, kanuna aykırı olarak yetkisizlik kararı verilmesinde,

2- Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.03.2012 tarihli ve 2012/176 değişik iş sayılı kararına yönelik incelemede;

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesince yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilme- den, karşı yetkisizlik karan verilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet
../..


S/2

Esas No : 2013/4918
Karar No : 2013/13280görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21.01.2013 gün ve 5014 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 18.02.2013 gün ve KYB/2013-32708 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince; 6217 sayılı Yargı Hizmet- lerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK.nun 161/7 maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki dü- zenleme uyarınca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karşı yetkisizlik kararı üze- rine, yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahke- mesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi,
2- Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesince yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği göze- tilmeden, karşı yetkisizlik kararı verilmesi yerine, dosyanın esası incelenerek yazılı şe- kilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görül- düğünden Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinin 08.02.2012 gün, 2012/346 değişik iş ve Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.03.2012 gün, 2012/176 değişik iş sayılı kara- rının CMK.nun 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahal- linde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsav- cılığına tevdiine, 25.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 28.05.2013 10:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol